SL/Prabhupada 0636 - Tisit, ki so učeni ne delajo razlike in ne pravijo, da tam ni dušeLecture on BG 2.30 -- London, August 31, 1973

Zato je to telo, čeprav prihaja iz istega izvora, še vedno manjvredno. Čeprav je torej dehī, duhovna duša, po svoji naravi večvredna od materialne narave, lahko zaradi vpletenosti v materialno naravo pozabi na Krišno. To je postopek. Ampak, kot je navedeno, dehe sarvasya, sarvasya dehe, duh je vedno isti. Zato tisti, ki niso nevedni, tisti, ki so inteligentni in imajo celostno znanje ne najdejo nikakršne razlike med ljudmi in živalim. Paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ. Ker je paṇḍita, se je naučil, ve, da je duhovna duša tam. Vidyā-vinaya-sampanne brāhmaṇe (BG 5.18). Znotraj prvovrstnega učenega brāhmaṇa je duša, enako kakovostna duša. Vidyā-vinaya-sampanne brāhmaṇe gavi, kot v kravi, hastini, kot v slonu, śuni - śuni pomeni psa - caṇḍāla, najnižja vrsta človeka, v vseh se nahaja duša. Ne drži, da je duša samo v človeških bitjih in višjih polbogovih, živali pa je nimajo. Ne. Vsi jo imajo... dehe sarvasya bhārata. Kaj bomo torej sprejeli? Trditev Krišne ali nespoštljivega filozofa ali nekega tako imenovanega vernika? Koga bomo sprejeli? Sprejeti moramo Krišno, vrhovno avtoriteto, Vsevišnjo osebo. On [Krišna] pravi sarvasya. Veliko krajev, pravi Krišna. Zato tisti, ki so učeni, ne delajo razdelitve na bitja brez duš. Vsi imajo dušo. Tasmāt sarvāṇi bhūtāni (BG 2.30). Spet pravi: sarvāṇi bhūtāni. Na tvaṁ śocitum arhasi (BG 2.30). To je vaša dolžnost. Krišna preprosto poudarja, da je duša večna in da je ni mogoče ubiti. In to na toliko različnih načinov. Telo je podvrženo okvaram. "Zdaj je torej vaša dolžnost bojevanje. Telo bo morda ubito, telo bo morda uničeno. Toda na hanyate hanyamāne śarīre (BG 2.20). Toda duša obstaja tudi po uničenju tega telesa. Dobila bo novo telo, to je vse. "Deha, tathā dehāntara-prāptiḥ (BG 2.13). Dehāntara-prāptiḥ. Morate dobiti novo telo. To bo razloženo tudi v naslednjem verzu.

Za kšatrije, ki so vpleteni v bojevanje, versko bojevanje... Bitka mora biti verska. Razlog zanjo mora biti pravi. V takem primeru je bojevanje upravičeno. Če kšatrija v verski bitki ubija, torej ni odgovoren za svoja dejanja, ni grešen. To je navedeno. Tako kot brāhmaṇa. Slednji žrtvuje nekatere živali. Vendar to ne pomeni, da ubija. Prav tako takrat, ko je vpleten v pobijanje, kšatrija ni grešen. To bo razloženo v naslednjem verzu. "To je torej tvoja dolžnost." "Ne skrbi, ker ubijaš svoje sorodnike ali dedka. Sprejmi moje zagotovilo, da ne moreš ubiti dehe, avadhye, saj je večna. Dehe sarvasya bhārata, upoštevati morate to pomembno dejstvo, da je pri vsakem živemu bitju telo zraslo na osnovi duhovne duše. Telo je lahko ogromno ali zelo majhno, to sploh ni pomembno. Ampak... Zato materija nastane, raste na osnovi duha. Ne drži torej, da duša ali življenjska sila nastane z združevanjem materije. To je znanstvena opazka. Materija je odvisna od duha. Zato je materija imenovana manjvredna. Yayedaṁ dhāryate jagat (BG 7.5). Dhāryate, nosi. Duh je vseprisoten, zato ogromno vesolje sloni na duhu. Bodisi na vrhovnemu duhu Krišni ali na malemu duhu. Obstajata dve vrsti duha. Ātmā in paramātmā. Īśvara in parametśvara.