SL/Prabhupada 0641 - Bhakta nima zahtevLecture on BG 6.1 -- Los Angeles, February 13, 1969

Bhakta: Šesto poglavje. Sāṅkhya Yoga. Prvi verz. "Blaženi Gospod je rekel:" Kdor je nenavezan na sadove svojega dela in opravlja svoje dolžnosti, je v življenjskemu stanu odrekanja in je pravi mistik. Ne pa tisti, ki ne prižiga ognja in ne opravlja nobenega dela."" (BG 6.1) Namen. V tem poglavju Gospod razloži, da je osem stopenjski sistem joge sredstvo za nadzorovanje uma in čutov. Vendar je za ljudi na sploh ta proces izredno zahteven, še posebno v trenutni dobi Kali. Čeprav je osem stopenjski sistem joge v tem poglavju priporočen, Gospod poudarja, da je postopek karma-yoge oziroma delovanja v zavesti Krišne boljši. Vsak na tem svetu dela, da bi ohranjal svojo družino in lastnino, nihče pa ne deluje brez nekakšnega lastnega interesa, nekakšne osebnostne zadovoljitve, pa naj bo ožja ali širša. Kriterij popolnosti je delovanje v zavesti Krišne, ne pa delovanje z namenom, da bomo uživali sadove svojega dela. Delovanje v zavesti Krišne je dolžnost vsakega živega bitja, saj smo sestavni del Vrhovnega. Deli telesa delajo za zadovoljstvo celotnega telesa. Okončine telesa ne delujejo za lastno zadovoljstvo, temveč za zadovoljstvo celote. Prav tako je živo bitje, ki deluje za zadovoljstvo vrhovne celote in ne za osebnostno zadovoljstvo, popoln sannyāsī, popoln yogi.

"Sannyāsiji včasih nestvarno mislijo, da so oproščeni od vseh materialnih dolžnosti, in zato prenehajo izvajati agni-hotra yajñas, ognjena žrtvovanja. "

Prabhupāda: Obstaja nekaj yajn, ki jih mora vsak opraviti za očiščenje. Sannyāsī torej ne želi izvajati yajñ. Včasih mislijo, da s prenehanjem obrednega izvajanja yajñ postanejo osvobojeni. Toda v resnici, razen če doseže prvotno ploščad zavesti Krišne, tu ne gre za osvoboditev. Nadaljuj.

Bhakta: "Dejansko pa delujejo za lastne interese, saj je njihov cilj postati eno z neosebnim Brahmanom."

Prabhupada: Da. Obstaja želja. Impersonalisti imajo eno željo, in to je postati eno z vrhovnim brezosebnim bitjem. Bhakta pa nima želja. Preprosto se vključi v služenje Krišni za zadovoljstvo Krišne. Ničesar noče v zameno. To je čista predanost. Tako kot pravi Gospod Caitanya, na dhanaṁ na janaṁ na sundarīṁ kavitāṁ vā jagadīśa kāmaye: (CC Antya 20.29, Siksastaka 4) "Ne želim nikakršnega bogastva, ne želim si nikakršnega števila privržencev, ne želim si nikakršne lepe žene. Naj bom preprosto vključen v služenje Tebi." To je vse. To je sistem bhakti-joge. Ko je bil Prahlāda Mahārāja s strani Gospoda Nṛsiṁhadeve vprašan: "Dragi moj fant, zame si toliko pretrpel, tako da me lahko prosiš za karkoli." Pa je zavrnil. "Moj dragi gospod, s tabo ne trgujem, za svojo službo tebi si ne jemljem plačila." To je čista predanost. Yogiji in jñānīji torej želijo postati eno z Vsevišnjim. Zakaj eno z Vsevišnjim? Ker imajo grenak občutek ob ločevanju od materialnih občutij. Bhakta pa jih nima. Bhakta vedno, pa čeprav je ločen od Gospoda, v polnosti uživa v služenju Gospodu. Nadaljuj.

Bhakta: "Tovrstna želja je večja kot kakršnakoli materialna želja. Vendar ni brez sebičnih interesov. Prav tako mistični yogi, ki sistem yoge izvaja z na pol odprtimi očmi, ki prekine vse materialne aktivnosti, želi neko zadovoljstvo za njega samega. Oseba, ki pa deluje v..."

Prabhupāda: Pravzaprav yogiji želijo nekatere materialne moči. Te so popolnost yoge. Ni popolnost, temveč eden izmed postopkov. Če tako dejansko izvajate omejitvena načela yoge, lahko dobite osem vrst popolnosti. Lahko postanete lažji od bombažnega lističa. Lahko postanete težji od kamna. Lahko dobite karkoli, karkoli želite, nemudoma. Včasih lahko celo ustvarite planet. Tako mogočni yogiji obstajajo. Viśvāmitra yogi je nekaj takega dejansko naredil. Želel je, da bi se ljudje rojevali na palmah. "Zakaj bi se moral človek rojevati deset, deset, deset živečih mesecev v materini maternici? Nastajali bodo prav tako kot sadje." To je tudi storil. Yogiji so torej včasih tako mogočni, da zmorejo tudi take stvari. So pa vse to materialne moči. Tudi taki yogiji so padli. Koliko časa lahko obdržiš take materialne moči? Bhakti-yogiji torej ne želijo ničesar takega. Nadaljuj. Da.

Bhakta: "Oseba, ki deluje v zavesti Krišne, pa dela za zadovoljstvo celote brez sebičnih interesov. Krišne zavestna oseba nima nikakršnih želja za lastno zadovoljevanje. Njegovo merilo uspešnosti je Krišnovo zadovoljstvo. Tako je torej popoln sannyāsī oziroma popoln yogi. Gospod Caitanya, najvišji popoln simbol zavesti Krišne, moli takole: "O, vsemogočni Gospod, nimam želja po kopičenju bogastva, niti po uživanju lepih žensk. Niti ne želim nikakršnega števila privržencev. Želim si samo brezvzročno milost predanega služenja v mojem življenju, rojstvo za rojstvom."

Prabhupada: Bhakta torej ne želi niti odrešenja. Zakaj Gospod Caitanya reče "rojstvo za rojstvom"? Tisti, ki se želijo odrešiti, želijo ustaviti, pripadniki filozofije praznine želijo ustaviti ta materialni način življenja. Caitanya Mahāprabhu pa reče, "rojstvo za rojstvom." To pomeni, da je pripravljen trpeti vse vrste materialnih muk rojstvo za rojstvom. Kaj torej želi? Preprosto želi biti vključen v služenje Gospodu. To je popolnost. Mislim, da lahko prenehaš. Ustavi tu.