SL/Prabhupada 0758 - Služite tistim, ki so svoje življenje posvetili Krišni760516 - Lecture SB 06.01.16 - Honolulu

Če svoje življenje posvetite Kṛṣṇi, yathā kṛṣṇārpita prāṇas tat-puruṣa-niṣevayā (SB 6.1.16). Tat-puruṣa, postanete... Svojega življenja ne moremo posvetiti Kṛṣṇi, ne da bi služili Kṛṣṇovemu bhakti. Tat-puruṣa-niṣevayā. Ne morete neposredno pristopiti h Kṛṣṇi. To ni mogoče. Do Njega morate priti preko Njegovega bhakte. Zato Kṛṣṇa pošilja Svoje bhakte, "Pojdite in jih privedite." Tako kot Dhruva Mahārāja. Ni vedel, kako pridobiti naklonjenost Vsevišnje Božanske Osebnosti, toda zaradi njegove zagretosti... Hotel je videti Boga. Ker je bil kṣatriya... Njegove mati mu je dejala, "Samo Bog ti lahko pomaga, moj dragi sin. Če želiš postati kralj na prestolu svojega očeta, doseči boljši položaj, potem ti lahko pomaga samo Bog. Jaz ti ne morem. To ni..." Bil je torej odločen, "Moram videti Boga." Odšel je v gozd, toda ni vedel, kako se Bogu približati. Deček je bil star zgolj pet let, pa je že imel odločnost. Kṛṣṇa je torej videl, "Ta fant je izredno odločen." Zato je poslal Svojega predstavnika, Nārado: "Pojdi in ga izuči. Zelo je zagret."

Zato Caitanya Mahāprabhu pravi, guru-kṛṣṇa-kṛpāya pāya bhakti-latā-bīja (CC Madhya 19.151). Za vključitev v vdano služenje sta potrebni dve milosti. Ena milost je Kṛṣṇova, druga pa milost duhovnega učitelja. Zato je tu rečena ista stvar, kṛṣṇārpita-prāṇas tat-puruṣa niṣevayā. Nihče ne more biti kṛṣṇārpita prāṇaḥ, nihče ne more posvetiti svojega življenja Kṛṣṇi, če ni pridobil milosti duhovnega učitelja. To je pot. Ne morete pristopiti neposredno. To ni mogoče. Zato je Narottama dāsa Ṭhākura rekel, v veliko od njegovih pesmi... Chāḍiyā vaiṣṇava-sevā, nistāra pāyeche kebā: "Kdo je že dosegel osvoboditev brez služenja Vaiṣṇavam? Nihče."

tāṅdera caraṇa-sevi bhakta-sane vās
janame janame mora ei abhilāṣ

Narottama dāsa Ṭhākura pravi, da "Moram služiti gurujem, Sanātana Gosvāmīju, Rūpa Gosvāmīju in živeti v družbi bhakt." Tāṅdera caraṇa-sevi bhakta-sane vās. Narottama dāsa Ṭhākura je dejal, janame janame mora ei abhilāṣ. Naša... Smo... Zanimati bi se morali za to, kako služiti Kṛṣṇi preko duhovnega nasledstva, gurujev, in živeti v družbi bhakt. To je postopek. Zato po vsem svetu odpiramo toliko centrov. To je naš program, da imajo ljudje možnost družiti se z bhaktami in služiti Vaiṣṇavam. Potem bomo uspešni.

Zato je tu rečeno, da bhakti-yoga ne pomeni zgolj, da svoje življenje posvetimo Kṛṣṇi, temveč tudi, da služimo Vaiṣṇavam, tat-puruṣa. Tat-puruṣa pomeni služiti osebi, ki je svoje življenje posvetila Kṛṣṇi. Dve stvari: predanost Kṛṣṇi in predanost Kṛṣṇovih bhaktam. Če torej napredujemo na ta način, se je zelo preprosto osvoboditi te materialne onesnaženosti. To je navedeno. Na tathā hy aghavān rājan pūyeta tapa-ādibhiḥ (SB 6.1.16). Tapa-ādibhiḥ, to je splošen postopek, vendar je zelo, zelo težaven, še posebej v tej dobi. Če se torej preprosto podamo na to pot, da svoje življenje posvetimo Kṛṣṇi in svoje življenje posvetimo Vaiṣṇavam, bo naše življenje uspešno.

Najlepša hvala.

Bhakte: Jaya Śrīla Prabhupāda.