SL/Prabhupada 0787 - Ljudje napačno razumejo Bhagavad Gito kot pripoved o vojni, nasiljuLecture on BG 1.44 -- London, July 31, 1973

Pradyumna: Prevod: "Da, kako čudno je, da se pripravljamo na velika grešna dejanja, gnana z željo po uživanju v kraljevski sreči. "

Prabhupāda:

aho bata mahat-pāpaṁ
kartuṁ vyavasitā vayam
yad rājya-sukha-lobhena
hantuṁ svajanam udyatāḥ
(BG 1.44)

Včasih obtožujejo Arjuno, včasih prav tako obtožujejo Bhagavad-Gito, da "Obstaja nasilje. Obstaja nasilje. Bhagavad-gita je polna nasilja." Da, polno je nasilja. Bojno polje. Toda tukaj, Vaišnava razmišlja ... Arjuna razmišlja, da je bil to aranžma za njegovo raja-sukho. Yad rājya-sukha-lobhena. Lobhena. Da je to aranžma za zadovoljstvo Arjune, da bi lahko užival v kraljestvu in njegovi sreči. Pravzaprav ni bilo tako. Krišna ga je uredil zaradi Svojega zadovoljstva, ne pa zaradi zadovoljstva Arjune. To je razlika med običajnim delovanjem in vdanim služenjem. Vdano služenje in običajno delo izgledata skoraj enako. Tako kot živimo v tej hiši. Sosedje, morda mislijo, da "Nekateri živijo tukaj, pojejo, plešejo. Tudi mi plešemo. Včasih tudi pojemo. In jemo, tudi oni jedo. Kakšna je potem razlika? " Morda mislijo, da "Kakšna je razlika med vdanim služenjem in običajnim delovanjem?" Izgleda skoraj enako. Zato ljudje napačno razumejo, da je Bhagavad-gita navadna vojna, nasilje. A to ni res. Krišna je naredil ta aranžma zato, da izpolni Svoje poslanstvo. Njegovo poslanstvo je paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtam (BG 4.8). To je Njegovo zadovoljstvo, ne Arjunovo zadovoljstvo in ne za nikogaršnje zadovoljstvo. To je Njegov načrt. Pride, se spusti na ta planet, v to vesolje, samo da bi vzpostavili resnični namen verskega življenja in ubil premagal tiste, ki nasprotujejo resničnemu namenu življenja, namenu človeškega življenja. To je njegovo poslanstvo, dve stvari hkrati. Paritrāṇāya sādhūnāṁ vināśāya ca duṣkṛtam (BG 4.8).

Torej svajanam.

aho bata mahat-pāpaṁ
kartuṁ vyavasitā vayam
yad rājya-sukha-lobhena
hantuṁ svajanam udyatāḥ
(BG 1.44)

Svajanam pomeni sorodniki. Sorodniki, torej, v višjem smislu ne pomeni, samo moj brat ali sestra ali moj oče ali stric. Ne. Svajanam pomeni vsa živa bitja. Ker tisti, ki nima zavesti Krišne, z navadno zavestjo, materialno zavestjo, ne more razmišljati v smislu svajanama. "Moji sorodniki, vsa živa bitja," ne more tako razmišljati. Pravzaprav so vsi naši svajanam, ker če je Bog oče, kot trdi Krišna, ahaṁ bīja-pradaḥ pitā, če je On vrhovni oče ... Ne samo, da trdi, vsaj katerikoli dober verski sistem trdi, da "Bog je prvotni oče." To je dejstvo. Ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvam pravartate (BG 10.8). Vse izhaja iz Njega. On je vrhovni oče. Če je Krišna vrhovni oče, On je oče vseh. Sarva-yoniṣu kaunteya (BG 14.4). V vseh življenjskih vrstah, v vseh oblikah življenja so vsi naši svajani, sorodniki. Kako ne more biti? Ker je Krišna prvobitni oče. To je zavest Krišne. Zato Krišnov bhakta noče narediti niti malo škode nobenemu živemu bitju. To je zavest Krišne.