SL/Prabhupada 0788 - Razumeti moramo, da smo nesrečni zato, ker smo v tem materialnem telesuLecture on BG 4.10 -- Vrndavana, August 2, 1974

Prabhupāda:

vīta-rāga-bhaya-krodhā
man-mayā mām upāśritāḥ
bahavo jñāna-tapasā
pūtā mad-bhāvam āgatāḥ
(BG 4.10)

Bhāvam pomeni tudi naravo. Tako kot imenujemo narava, sva-bhāva, sva-bhāva. So mad bhāvam ... To je ena narava, ta materialna narava ... To je tudi Krišnov bhāvam, pomeni Krišnova narava. Nič ni zunaj Krišne, vendar je to zunanja narava. Bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ ... (BG 7.4). bhinnā me prakṛtir aṣṭadhā. Bhinnā pomeni ločeno energijo. Energija deluje. Kljub temu, da je Krišnova narava, pa je to ločena narava.

Tako kot, ko govorim in se snema. Ko se bo posnetek predvajal, boste slišali enak zvok, vendar je vseeno ločen od mene. Podobno je ta materialna narava tudi Krišnova narava.

Nič ni zunaj Krišne. Obstajata dve naravi: duhovna in materialna. Torej materialna narava pomeni zunanjo energijo, duhovna narava pa pomeni notranjo energijo. In mi, tudi mi smo duhovna narava, mejna narava. Ostanemo lahko v materialni ali v duhovni naravi. Zato smo mejne narave. Obstajajo tri narave: zunanja, notranja in mejna. Torej, dokler smo v materialni, zunanji naravi, smo nesrečni. Tak je položaj.

Tako kot riba, ko jo damo na kopno, je nesrečna ali umre. Podobno je, če vas, zemeljsko bitje, če te spustijo v vodo, si nesrečen. In umreš. Torej, ker pripadamo duhovni naravi ... Kot je pojasnil Krišna, je ta materialna narava aparā. Aparā pomeni manjvredeno, ni primerno za nas. Zato smo nesrečni. Dokler bomo ostali v materialni naravi, moramo biti nesrečni.

Tako kot to telo. To telo je sestavljeno iz materialne narave, in mi smo znotraj tega telesa. Dehino 'smin yathā dehe kaumāraṁ yauvanaṁ jarā (BG 2.13). Dokler, imamo to telo, materialno telo, moramo biti nesrečni. Najprej moramo poskusiti razumeti, zakaj smo nesrečni. Nesrečni smo, ker smo v tem materialnem telesu. In ... Kaj je to nesreča? Konča se v štirih načelih, janma-mṛtyu-jarā-vyādhi (BG 13.9). Roditi se in spet umreti, in dokler živimo, moramo trpeti zaradi bolezni, in moramo postati stari. To je gola resnica.

Zato se morajo inteligentne osebe zavedati bednega stanja tega materialnega obstoja in poskušajo izstopiti iz njega. Ali obstaja kakšen dvom? A? To je dejstvo. Torej, naša edina stvar je, kako izstopiti iz tega materialnega obstoja. To je naša edina stvar, ne pa, kako lahko tukaj prilagodimo materialne stvari in postanemo srečni. Temu se reče karmiji, norci. Dejstvo je, da dokler boste v tem materialnem svetu, sicer lahko poskusite prilagoditi stvari, da postanete srečni, a to ne bo nikoli mogoče. Nikoli ne bo mogoče. Na zahodu se trudijo biti materialno srečni. V resnici ne vedo, kaj je sreča, za njih materialna sreča pomeni spolno življenje. Torej spolno življenje, v katerem vsak dan uživajo. In Še vedno, iščejo srečo v gledanju plesočih golih. žensk Zakaj naj bi to bila sreča? Ne more biti sreče. Toda to je samo prilagoditev. Poskušajo na tak ali drugačen način. To je vse.