SL/Prabhupada 0825 - Edini cilj človeškega življenja je priti v stik z Lotosovimi stopali Krišne741102 - Lecture SB 03.25.02 - Bombay

V Vedah je rečeno,

nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām
eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān
(Kaṭha Upaniṣad 2.2.13).

Kaj je to bogastvo Bhagavāna? To je: eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. Bhagavān, ednina in nityo nityānām in nityānām, množina.

Torej te jīve, mi, mi smo množina. Jīva-bhāgaḥ sa vijñeyaḥ sa cānantyāya kalpate. Koliko jīv je, nobenih omejitev ni. Nihče ne more prešteti. Ananta pomeni brezmejno, in ne: "Toliko milijonov ali toliko tisoč." Ne. Ne moreš prešteti. Torej vse te jive, vsa živa bitja vzdržuje eno samo živo bitje. To so Vedske informacije. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. Tako, kot vzdržujemo svojo družino. Človek zasluži in vzdržuje svojo družino, ženo, otroke, hlapce, vzdrževane člane, delavce, vse njih. Podobno tisti, Bhagavān, vzdržuje vsa živa bitja. Ne veste pa, koliko je teh živih bitij. V Afriki je na milijone slonov. Naenkrat pojedo tudi do štirideset kg. A tudi oni so vzdrževani. In majhna mravlja, ta je tudi vzdrževana. Obstaja 8.400.000 oblik različnih teles. Kdo jih vzdržuje? Ohranja? Bhagavān, ta ekaḥ. Eko bahūnāṁ yo vidadhāti kāmān. To je dejstvo. Zakaj nas torej On ne bi vzdrževal? Še posebej tisti, ki so bhakte, ki so se zatekli k lotosovim stopalom Vsevišnjega Gospoda, so pustili ob strani vse aktivnosti, razen službe Zanj.

Tako kot v našem gibanju zavesti Kṛṣṇe. Imamo več kot sto centrov po celem svetu. In en center... Pravkar smo brali poročilo iz Nava Bhārata Times, kako se z njim dobro upravlja. Pa nimamo posla. Nimamo vira dohodka. To je edini vir dohodka - Kṛṣṇino zavetje. Samāśritā ye pada-pallava-plavam. Zato šastra pravi: "Vzemi zavetje Krišne." Kṛṣṇa je prišel tudi, da pove resnico. Sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18,66). Nikoli ni rekel: "Naredi to in naredi tisto. Potem te bom preživljal." Ne. Ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi: "Ne samo, da te bom vzdrževal, zaščitil te bom tudi pred posledicami grešnega življenja." Toliko zagotovil imamo. Torej śāstra tudi pravi, tasyaiva hetoḥ prayateta kovido na labhyate yad bhramatām upary adhaḥ (SB 1.5.18). Tasyaiva hetoḥ prayateta kovidaḥ. Kovida pomeni inteligentna, zelo inteligentna oseba. Torej, kaj naj bi taka oseba poskusila? Tasyaiva hetoḥ: dobiti zatočišče pri lotosovih stopalih Kṛṣṇe. Človeško življenje bi si moralo prizadevati le, kako stopiti v stik z lotosovimi stopali Kṛṣṇe. To bi morala biti naša edina naloga.