SL/Prabhupada 0837 - Močni smo dokler nas opolnomoča Krišna731130 - Lecture SB 01.15.20 - Los Angeles

Pradyumna: Prevod: "O cesar, sedaj, ko sem ločen od svojega prijatelja in najdražjega dobrotnika, Vsevišnje Božanske Osebnosti, se mi zdi, da je moje srce popolnoma prazno. V Njegovi odsotnosti me je premagala skupina poganskih kravjih pastirjev medtem, ko sem varoval telesa vseh Kṛṣṇovih žena."

Prabhupāda: Torej, po Kṛṣṇovem odhodu je vse Kṛṣṇove žene, vseh 16.108, varoval Arjuna. Toda neki kravji pastirji so ugrabili vse kraljice in Arjuna jih ni zmogel zaščititi.

Gre torej za primer, kako smo lahko izredno močni, dokler nas Kṛṣṇa ohranja močne. Nismo neodvisno močni, celo Arjuna ne. Zelo ponosni smo na svojo janmaiśvarya-śruta-śrīḥ (SB 1.8.26). V materialnem svetu so vsi zelo ponosni na svoje poreklo, bogastvo, izobrazbo in lepoto. Lepoto. Te štiri stvari so pridobljene kot rezultat pobožnih dejavnosti. Nasprotne kvalitete pa so rezultat brezbožnih dejavnosti. Ne rodimo se v preveč lepi družini ali državi, smo brez bogastva, v revščini, brez izobrazbe in brez lepote. Zavedati pa se je potrebno, da te okoliščine, materialne okoliščine... Tako kot vi, Američani. Imate dobre okoliščine. Rojeni ste v zelo spoštovanemu narodu - ameriški narod se še vedno slavi po vsemu svetu. To je torej dobra priložnost za vas, janma. Rojeni ste v... Vsak Američan je... V primerjavi z Indijo je vsak Američan bogataš, saj vsak običajen človek tu zasluži vsaj štiri tisoč, pet tisoč rupij. V Indiji pa celo sodnik visokega sodišča ne more zaslužiti tako veliko. Največ štiri tisoč. Zavedati se morate torej, da imate vse te stvari po Kṛṣṇovi milosti. Ni revščine, ni pomanjkanja, imate dobre možnosti izobraževanja, ste bogati, lepi, vse. Janmaiśvarya-śruta-śrīḥ. Če pa ne postanete zavestni Kṛṣṇe, če zlorabite te okoliščine, potem se ponovno zgodi punar mūṣiko bhava.

Poznate zgodbo, punar mūṣiko bhava? Kdo ve? Punar mūṣiko bhava pomeni: "Ponovno postanete miš." (smeh) Miška je prišla k sveti osebi: "Gospod, sem v velikih težavah." "Kakšnih pa?" Ljudje običajno prihajajo k svetim osebam zavoljo kakšne materialne koristi. To je narava, živalska narava. Zakaj bi odšel k sveti osebi po nekakšno materialno korist? Ne. Tja odideš, da bi se naučil, kaj je Bog. To je pravi namen. Kakorkoli, svetniške osebe to včasih sprejmejo. "Kaj si torej želiš?" Prav kot Gospod Śiva, njegovi svečeniki so vsi kot tista miška, nekaj želijo. "Gospod, ta mačka mi povzroča velike težave." "Kaj torej hočeš?" "Naj postanem mačka." "Tudi prav, pa postani mačka." In tako je postala mačka. Potem je po nekaj dnevih prišla nazaj. "Gospod, še vedno sem v težavah." "Kakšnih pa?" "Psi, (smeh) nam povzročajo toliko težav." "Kaj torej hočeš zdaj?" "Zdaj želim postati pes." "Tudi prav, pa postani." Potem po nekaj dneh. Eden za... To je ureditev narave. Eden je šibek, drugi je močan. To je ureditev narave. Torej, nazadnje je želela postati tiger. Po milosti svete osebe je tiger tudi postala. In ko je postala tiger, je strmela v sveto osebo na tak način, o. (Prabhupada jo oponaša - bhakte se smejejo) Sveta oseba jo je torej vprašala: "Me želiš pojesti?" "Da." "Oh, potem pa kar ponovno postani miš. (smeh) Po moji milosti, po moji zaslugi, si postala tiger, zdaj pa te ponovno obsojam, da postaneš miš."

Vi, Američani, ste torej zdaj postali tigri, Nixonovi tigri. Toda če se ne boste obnašali primerno, če se ne boste čutili dolžne... Če se tiger čuti dolžnega, da: "Po milosti tega svetnika sem prišel do take stopnje, da sem postal tiger, zato mu moram biti zelo pokoren..." Če pa ga namesto, da bi mu postali pokorni, želite pojesti, boste ponovno postali miška. Če ima sveta oseba moč, da iz vas, miške, naredi tigra, potem vas lahko ponovno spremeni iz tigra v miško. Tega se morate vedno zavedati. Po milosti Boga, Kṛṣṇe, ste torej postali tako močan narod, bogat, lep, izobražen. Po Kṛṣṇovi milosti ste postali taki, toda če pozabite na Kṛṣṇo, boste ponovno postali miške. Zapomnite si to. Nihče se ne bo menil za vas.