SL/Prabhupada 0854 - Večji od največjih, manjši od najmanjših, to je Bog750306 - Lecture SB 02.02.06 - New York

Večji od največjega in manjši od najmanjšega. To je Bog. Ko je Kṛṣṇa želel vedeti... Arjuna je od Kṛṣṇe želel izvedeti: "Do kam se širi Tvoja moč? Kako deluješ? To bi rad vedel." Je poizvedujoč, brahma-jijñāsā. Poskuša razumeti, kaj je Bog. In Bog osebno mu odgovarja. V tem poglavju je Kṛṣṇa torej zatrdil: "Med temi sem to; med onimi sem to; med tistimi..." Potem povzame: "Koliko naj ti še povem? Preprosto poskusi razumeti Mene, Mojo moč, da... V tem materialnem svetu je nešteto vesolj in v vsakem vesolju je nešteto planetov. Vstopil sem v vsakega izmed njih," viṣṭabhyāham idaṁ kṛtsnam, "vse jih vzdržujem Jaz." Tako kot je Kṛṣṇa prisoten v srcu vsakega, je tudi... Prav tako se Kṛṣṇa nahaja v vsem, celo v atomih. To je Kṛṣṇa. Želimo posnemati Kṛṣṇo, toda če... Če nas kdo pozove: "Pa vstopi v atom," "Tega ne zmorem." Ne.

Kṛṣṇa, Bog, je torej... Lahko postane večji od največjega. Lahko si zamislimo največje, vesolje. Ne samo to vesolje, ampak mnogo milijonov vesolij nastaja iz por Njegove kože. Yasyaika-niśvasita-kālam athāvalambya jīvanti loma-vila-jā jagad-aṇḍa-nāthāḥ (Bs 5.48). To je Bog. Na svojem telesu imamo več milijonov por. Tudi Bog, Mahā-Viṣṇu, jih ima in iz teh por med Njegovim dihanjem neprestano prihajajo vesolja. Yasyaika-niśvasita-kālam. Imeti morate torej to pojmovanje Boga: večji od največjega in manjši od najmanjšega. To je Bog. Ta velika, velika vesolja lahko ustvari zgolj z dihanjem, po drugi strani pa lahko - čeprav število atomov v vsakem vesolju presega zmožnost naše predstave - vstopi v vsak posamezen atom. Aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-sthaṁ.

Eko 'py asau racayituṁ jagad-aṇḍa-koṭiṁ
yac-chaktir asti jagad-aṇḍa-cayā yad-antaḥ
aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-sthaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi
(Bs. 5.35).

To je pojmovanje Boga.

Tu je torej povedano, da v tem materialnem svetu trpimo. Mislimo si: "V prihodnosti bom srečen, če bom takole ravnal." Toda še preden ta prihodnost pride, se naše življenje konča. Tak je naš položaj. To se ne zgodi samo enkrat, ampak mnogokrat. Še vedno pa imava jaz in ti neko mnenje. Tako kot na primer tako imenovani znanstveniki trdijo, da se bo čez milijon let zgodilo to in ono. Ne. Vse to so nesmisli. Kako lahko, če na svetu živiš petdeset ali šestdeset let, govoriš za milijon let vnaprej? Tvojih petdeset, šestdeset let življenjske dobe bo že milijonkrat mimo, preden boš spoznal resnico. Toda tako imenovani znanstveniki si mislijo: "Ne. Teh petdeset, šestdeset let je dolgo časovno obdobje, lepa življenjska doba." Na tak način ne morejo razumeti. To ni mogoče. Ciraṁ vicinvan. Tudi, če na tak neumen način špekulirate ciraṁ, celo večnost, se ne boste dokopali do pravega razumevanja. Ciraṁ vicinvan.

Athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi
jānāti tattvaṁ bhagavan-mahimno
na cānya eko 'pi ciraṁ vicinvan
(SB 10.14.29).

Ciraṁ pomeni večno. Če večno špekulirate in poskušate doumeti Boga s svojimi drobcenimi možgani in omejeno čutno zaznavo, to ne bo... Za tiste, ki želite slediti śāstram: v njih je predpisano, da moramo sprva opustiti materialne navezanosti. Nivṛtta... (na stran, nerazločno) Materialne navezanosti, dokler bomo navezani na materialne stvari, nam bo Kṛṣṇa dajal pogojena telesa. Tathā dehāntara-prāptir (BG 2.13). Če si želimo tega kratkotrajnega materialnega uživanja, potem ga lahko glede na telo ki ga imamo, tudi izkusimo. Tudi v mravljinem telesu so iste stvari: prehranjevanje, spanje, spolnost in obramba. In v telesu Gospoda Indre oziroma Kralja Indre, kralja nebes, so prav tako prisotna enaka nagnjenja: prehranjevanje, spanje, razmnoževanje in obramba. Ne glede na to, ali boste šli na luno ali na sonce ali na najvišje planete ali kamor koli drugam, boste deležni štirih stvari: prehranjevanja, spanja, razmnoževanja in obrambe; ter rojstva, smrti, starosti in bolezni.