SL/Prabhupada 0870 - Dolžnost Kšatrije je da varuje, ščiti750519 - Lecture SB - Melbourne

Gre za pogovor med Mahārājom Parīkṣitom in Śukadevom Gosvāmījem. Mahārāja Parīkṣit je bil pred pet tisoč leti cesar celotnega sveta. Nekdaj, pred pet tisoč leti, so celemu svetu vladali kralji, sedež pa so imeli v Hastināpuri, New Delhiju. Bila je ena sama zastava, en sam vladar, eni spisi, vedski spisi, in Arijci. Ārya, bili so civilizirani. Evropejci in Američani ste prav tako Arijci, indoevropskega izvora. Mahārāja Yayāti, vnuk Mahārāje Parīkṣita, je svojima dvema sinovoma dal del vzhodne Evrope, Grčijo in Rim. To je zgodovina, Mahābhārata. Mahābhārata pomeni velika Indija. Ni bilo torej druge religije. Ena religija: vedska religija. Vedska religija pomeni sprejeti Vrhovno Božansko Osebnost za Vrhovno Osebnost, Absolutno Resnico. To je vedska religija. Tisti, ki so prebrali Bhagavad-gīto... V petnajstem poglavju je rečeno: vedaiś ca sarvair aham eva vedyam (BG 15.15). Vedsko znanje pomeni razumeti Boga. To je vedska religija. Kasneje, z napredovanjem Kali-yuge... Kali-yuga pomeni temna doba oziroma grešna doba, doba prepirov, nepotrebnega govoričenja in bojevanja. Temu se reče Kali-yuga. To se dogaja. Kali-yuga se je začela pred pet tisoč leti, njen začetek pa je bil pobijanje krav. Ko je Mahārāja Parīkṣit potoval po vsem svetu, je videl nekega črnca, ki je poskušal ubiti kravo. Nemudoma, ko je Mahārāja Parīkṣit to videl, je... Krava je trepetala v strahu pred zakolom. In Mahārāja Parīkṣit je to videl: "Kdo je ta človek, ki v mojem kraljestvu poskuša ubiti kravo?" Nemudoma je izvlekel svoj meč. To je kṣatriya. Kṣatriya pomeni da... Kṣat pomeni poškodba in trāyate [varovati] - skupaj torej kṣatriya. Obstajajo osebe, ki želijo škodovati drugim. V zadnjem času jih je vedno več. V času Mahārāja Parīkṣita pa to ni bilo dovoljeno. Kralj je bil odgovoren. Vlada je odgovorna, da vsi državljani, tako živali kot ljudje, niso vznemirjeni; da zavaruje njihovo lastnino. In dolžnost kṣatriye je, da varuje, ščiti. To je bil sistem vlade. To je torej dolga zgodba. Parīkṣit Mahārāja je bil zelo pobožen. To je bil sistem.