SL/Prabhupada 0903 - Ko se boste prenehali omamljati, bodo vse vaše opite sanje izginile730418 - Lecture SB 01.08.26 - Los Angeles

Prevod: "Moj Gospod, Tvojemu Gospostvu se je mogoče zlahka približati, toda to velja samo za ljudi, ki so materialno izčrpani. Kdor je na poti materialnega napredka in si prizadeva izboljšati svoj položaj z uglednim poreklom, velikim obiljem, visoko izobrazbo in telesno lepoto, Te ne more ogovoriti z iskrenim čustvom."

Prabhupāda: To so torej izključujoči dejavniki. Materialno bogastvo in podobno... Janma, rojstvo v zelo aristokratski družini ali narodu. Ameriški fantje in dekleta ste na primer rojeni bogatemu očetu, materi in narodu. To je v nekem smislu Božja milost. Tudi to je... Rojstvo v dobri družini ali dobrem narodu, bogastvo, velika premožnost, napredno znanje, izobraženost, vse materialno... In lepota - vse to so sadovi pobožnih dejavnosti. Kako bi sicer razložili, da revež ne privlači nikogaršnje pozornosti? Bogataš pa jo privlači. Tudi izobraženec privlači pozornost. Bedak, podlež ne privlači pozornosti. Lepota, bogastvo in podobno so materialno zelo ugodne stvari. Janmaiśvarya-śruta (SB 1.8.26).

Toda kdor je materialno premožen na tak način, postane omamljen. "Oh, sem bogataš. In zelo izobražen. Imam denar." Postane omamljen. Zato svetujemo... Ta lastnina jih je namreč že omamila. O kakšni omamljenosti govorimo? Ti ljudje so že po naravi omamljeni. Omamljeni v smislu... Prav kot vas, če spijete kozarec vina, ta omami. Letite nad oblaki. Tako razmišljate. Da ste v nebesih. Da. To so torej učinki omamljanja. Toda omamljena oseba ne ve, da bo ta omamljenost minila. Je časovno omejena. Ne bo trajala večno. Temu se reče iluzija. Nekdo je omamljen: "Sem zelo bogat. Sem zelo izobražen, zelo lep, zelo... Rojen sem v ugledni družini, v naprednem narodu." Že v redu. Toda kako dolgo bo ta omamljenost trajala?

Recimo, da ste Američan. Bogati in lepi. Ste zelo izobraženi in ponosni, da ste Američan. Toda koliko časa bo ta omama trajala? Takoj, ko je telo uničeno, je konec z vsem tem. Vse, vsa omama. Prav kot... Ista stvar. Popijete nekaj, kar vas omami. Toda takoj, ko omamljenost mine, je vaših omamljenih sanj konec. Ta omama, če ostanete v omami in lebdite med oblaki ter ste na umski ravni... To vse je umska raven, egoistična raven. Telesna raven.

Ampak vi niste to telo - niti grobo niti fizično telo. Grobo telo sestoji iz zemlje, vode, zraka, ognja, neba, in subtilno telo sestoji iz uma, inteligence in ega. Toda vi ne pripadate tem osmim elementom, apareyam. To piše v Bhagavad-gīti. Gre za nižjo energijo Boga. Celo nekdo, ki je umsko zelo napreden, ne ve, da je pod vplivom nižje energije. Ne ve. To je omamljenost. Prav tako kot se omamljena oseba ne zaveda, v kakšnem stanju je. Položaj bogataša je torej omamljenost. In če svojo omamljenost okrepite... Sodobna civilizacija že prisotno omamljenost še dodatno krepi. Omamljenosti se moramo rešiti, sodobna civilizacija pa jo še dodatno krepi: "Še bolj, še bolj se omamljajte in pojdite v pekel." To je položaj sodobne civilizacije.