SL/Prabhupada 0923 - Podrite te štiri stebre, da bo streha grešnega življenja padla730422 - Lecture SB 01.08.30 - Los Angeles

Če imamo Kṛṣṇo za običajnega fanta, človeka, se bo Kṛṣṇa do nas tudi obnašal kot običajen človek. Bhakta, ki Kṛṣṇo sprejme za Vsevišnjo Božansko Osebnost, pa bo užival v družbi Vsevišnje Božanske Osebnosti. Je tudi vir Brahmajyotija, za katerega si prizadevajo impersonalisti. Je torej vse. Brahmeti, paramātmeti, bhagavān iti śabdyate (SB 1.2.11).

Ti dečki se torej igrajo z vzvišeno Božansko Osebnostjo. Kako, zakaj, na kakšen način so dobili tako srečo, da se lahko igrajo z Vsevišnjo Božansko Osebnostjo?

Itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā
dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena
māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa
sākaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ
(SB 10.12.11).

Ti fantje, kravji pastirčki, ki se igrajo s Kṛṣṇo, prav tako niso običajni. Dosegli so namreč najvišjo popolnost: lahko se igrajo z Vsevišnjo Božansko Osebnostjo. Kako so dosegli ta položaj? Kṛta-puṇya-puñjāḥ. Veliko, veliko življenj so opravljali pobožne dejavnosti. Ti dečki so se namreč za mnogo, mnogo življenj podvrgli strogostim in pokori, da bi dosegli najvišjo življenjsko popolnost. In zdaj imajo priložnost, da se osebno igrajo s Kṛṣṇo na enakovrednem položaju. Ne vedo, da je Kṛṣṇa Vsevišnja Božanska Osebnost. To je vṛndāvana-līlā. Pastirčki preprosto ljubijo Kṛṣṇo. Njihova ljubezen nima meja. To velja za vse v Vṛndāvanu. Tako kot Yaśodā-mātā ali Nanda Mahārāja. Do Kṛṣṇe čutita starševsko naklonjenost. Oče in mati torej ljubita Kṛṣṇo, prijatelji ljubijo Kṛṣṇo, dekleta ljubijo Kṛṣṇo, drevesa ljubijo Kṛṣṇo, voda ljubi Kṛṣṇo, rože, krave, telički, vsi ljubijo Kṛṣṇo. To je Vṛndāvana. Če se torej preprosto naučimo, kako ljubiti Kṛṣṇo, lahko ta svet nemudoma postane tak kot Vṛndāvana. To je edina ključna točka. Kako ljubiti Kṛṣṇo. Premā pum-artho mahān.

Zato je Caitanya Mahāprabhu dejal: dharma-artha-kāma-mokṣa (SB 4.8.41, CC Adi 1.90). Ljudje stremijo po štirih stvareh. Dharma-artha-kāma-mokṣa. Caitanya Mahāprabhu ni odobraval tega: "To ni dosežek življenjskega pomena." Seveda človeško bitje... O človeškem življenju sploh ne moremo govoriti, če ni religije, dharme. Trenutno, v Kali-yugi, pa je dharma praktično nična. Po vedski opredelitvi torej pripadniki sodobne človeške civilizacije sploh niso ljudje. Ni namreč dharme. Ni religije. Ni morale. Ni pobožnih dejavnosti. Vlada brezbrižnost. Vsak lahko naredi karkoli, ne da bi se menil za to. V preteklosti so obstajale moralnost in nemoralnost; nevernost in vernost. Z napredkom Kali-yuge pa je vse izginilo. Rečeno je, da je v Kali-yugi približno osemdeset odstotkov ljudi grešnih, zelo grešnih. In to lahko vidimo v praksi. Imamo spisek grešnih dejavnosti, štiri načela: nezakonska spolnost, opijanje, uživanje mesa in igranje na srečo. To so štirje stebri grešnega življenja.

Zato svoje učence sprva pozovemo, naj razbijejo te štiri stebre. Potem se bo streha grešnega življenja podrla. Nato pojte Hare Kṛṣṇa in ostanite stanovitni na duhovni ravni. Preprosta metoda. Grešnik namreč ne more spoznati Boga. To ni mogoče. Zato Kṛṣṇa pravi: yeṣām anta-gataṁ pāpam (BG 7.28). Anta-gatam pomeni zaključeno.