SL/Prabhupada 0951 - Na vrhu mangovca je zelo zrel sadež720902 - Lecture Festival Sri Vyasa-puja - New Vrindaban, USA

Na vrhu mangovca je zelo zrel sadež Prabhupāda: Gibanje za zavest Krišne je tako dobrodejno, da osebo v vsem naredi popolno. Popolno v znanju, popolno v moči, popolno v starosti, v vsem. Potrebujemo toliko stvari. Popolnost tega življenja, postopek, kako narediti življenje popolno, prihaja od Krišne. Krišna je izvor vsega. Torej tudi znanje o popolnosti prihaja od Njega, in periodično - periodično pomeni po milijonih in milijonih let - Krišna pride. Pojavi se enkrat v Brahmovem dnevu. Že dolžino enega samega Brahmovega dne je zelo težko izračunati. Sahasra-yuga-paryantam arhad yad brāhmaṇo viduḥ (BG 8.17). En Brahmov dan pomeni 433 milijonov let. Torej, v vsakem dnevu Brahme se pojavi Krišna - enkrat na dan. To pomeni, da se pojavi vsakih 433 milijonov let. Zakaj? Da nam poda popolno znanje o življenju, kako bi moralo človeško bitje živeti, da bi svoje življenje naredilo popolno. Tako je nastala Bhagavad-gītā, ki jo je v tem mileniju, v tem dnevu izgovoril Krišna. Imamo Brahmov dan, nahajamo pa se v osemindvajsetem mileniju. Osemindvajset... V Brahmovem dnevu je enainsedemdeset Manujev, en Manu pa živi... Tudi to je mnogo milijonov let, dvainsedemdeset milenijev...

Torej, naš namen ni, da bi popolno znanje izračunali. Pravo znanje prihaja od Boga, od Krišne in se prenaša po paramparā sistemu, po duhovnemu nasledstvu. Primer je mangovec. Na vrhu mangovega drevesa je zelo zrel sadež in ta sadež moramo okusiti. Če sadež iz vrha vržemo na tla, bo izgubljen. Zato si ga podajamo: najprej od enega k drugemu, od enega k drugemu... Tako pride do tal. Vsi vedski sistemi znanja se torej prejemajo od avtoritet. In prihajajo po nasledstvu duhovnih učiteljev. Kot sem že pojasnil, je Krišna to znanje, popolno znanje, dal Brahmi, Brahmā pa ga je predal Nāradi. Nārada pa ga je predal Vyāsi. Vyāsa ga je predal Madhvācāryi. Madhvācārya pa je znanje dalje predal svojemu duhovnemu nasledstvu, Mādhavendra Purīju. Mādhavendra Purī je znanje predal Īśvara Purīju. Īśvara Purī je to znanje predal Caitanyi Mahāprabhuju, Gospodu Caitanyi. On pa ga je predal Svojim najožjim učencem, šestim Gosvāmījem. Šest Gosvāmījev je znanje predalo Śrīnivāsa Ācāryi, Jivi Goswamiju. Nato Kavirāja Gosvāmīju, Viśvanātha Cakravartīju, Jagannātha dāsa Bābājīju, nato Bhaktivinoda Ṭhākurju, nato Gaura Kiśora dāsa Bābājī Mahārāju, nato mojemu duhovnemu učitelju, Bhaktisiddhānta Sarasvatīju. In mi predajamo taisto znanje.

Bhakte: Jaya Prabhupāda! Haribol!

Prabhupāda: Ne proizvajamo znanja - le kako bi ga lahko proizvedli? Za popolno znanje moramo biti tudi sami popolni. Ampak nismo popolni. Vsak izmed nas, kot sem govoril, ker.... Nismo popolni, saj imamo v pogojenem življenjskem stanju štiri pomanjkljivosti. Prva je, da delamo napake. Nihče od nas, ki sedimo tukaj, ne more reči, da v življenju ni naredil nobene napake. To je naravno. "Motiti se je človeško."