SL/Prabhupada 0950 - Naši sosedje lahko stradajo, pa se ne menimo za to720902 - Lecture Festival Sri Vyasa-puja - New Vrindaban, USA

Dame in gospodje, ta slovesnost... Seveda moji učenci vedo, za kakšno slovesnost gre. Obiskovalcem pa bom povedal nekaj o njej. Sicer bi jo lahko napačno razumeli. Zunanjemu gostu bi se lahko zdelo: "Zakaj to osebo častijo kot Boga?" To lahko porodi določene dvome. Ampak to je etiketa. Ta slovesnost se imenuje Vyāsa-pūjā. Vyāsa. Vyāsa je ime izvornega avtorja vedske književnosti. Je inkarnacija Nārāyaṇe. Dal nam je vso vedsko znanje. Sam ga je prejel od Nārade. Nārada je znanje prejel od Brahme. Brahma pa od Krišne. Na ta način preko duhovnega nasledstva prejemamo duhovno znanje.

Torej, Vyāsadeva... Pred Vyāsadevo, približno pet tisoč let nazaj, ni bilo potrebe po pisanju knjig. Ljudje so imeli tako dober spomin, da so si vse, kar so slišali od duhovnega učitelja, zapomnili do konca življenja. Njihov spomin je bil tako dober. Ampak v tej dobi - Kali-yugi - se nam zmanjšujejo telesna moč, spomin, zmožnost pomnjenja, naša rahločutnosti do drugih, sočutje, starost, življenjska doba, verska nagnjenja. V tej dobi se zmanjšuje vse. To lahko vsak od vas zlahka razume. Če je v preteklosti nekoga napadel nek drug človek, mu je na pomoč priskočilo veliko oseb: "Zakaj so ga napadli?" Če pa nekoga napadejo danes, se mimoidoči za to ne zmenijo, saj so izgubili sočutje in usmiljenje do drugih. Naši sosedje lahko stradajo, pa se ne menimo za to. V preteklosti pa je bilo veliko sočutja do drugih živih bitij, celo do mravlje.... Vzemimo za primer Mahārāja Parīkṣita: ko je obhajal svoje kraljestvo, je videl, da je nek človek poskušal ubiti kravo. Parīkṣit Mahārāja je to videl in nemudoma vzel meč: "Kdo si? V mojem kraljestvu ubijaš kravo?" Dolžnost kralja oziroma vlade je namreč zaščititi vsakega posameznika, in nikakor ni primerno, da vlada ščiti ljudi, ne pa tudi živali. V Kali-yugi pa vlada razlikuje med tema dvema državljanoma. Državljan je, kdor se rodi na določenem ozemlju. Temu rečemo državljan. To velja za vse. Tudi drevesa in morska bitja se rodijo v določeni državi. Muhe, plazilci, kaže, ptice, zveri, človeška bitja - vsi smo rojeni na tej zemlji. Vzemimo za primer vašo državo, Ameriko, Združene narode... Zakaj bi vlada ščitila samo eno vrsto živih bitij, druge pa zavračala? To pomeni, da so izgubili sočutje do drugih. To je Kali-yuga. V preteklosti, pred Kali-yugo, ni bila po nepotrebnem ubita niti mravlja. Niti mravlja. Obstaja veliko takih primerov. Lovec, ki se je okoriščal z ubijanjem živali, je postal bhakta in po tem ni bil pripravljenih ubiti niti mravlje.