SL/Prabhupada 0998 - Naloga sadhuja je dobrobit za vsa živa bitja730406 - Lecture SB 02.01.01-2 - New York

Obstaja 8.400.000 različnih oblik. Kṛṣṇa trdi: "Vsa živa bitja so Moji delčki, so pa trenutno prekrita z različnimi oblačili. Vsa pa so živa bitja." To je Kṛṣṇe zavesten pogled.

Zato tisti, ki je dejansko zavesten Kṛṣṇe, paṇḍita, paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ... (BG 5.18). Paṇḍitāḥ ne vidi zunanjega obačila; vidi živo bitje, ki je zaprto v določeni vrsti telesa. Ne meni se torej za telo. Zato sādhu vedno misli na dobrobit vseh. Tako kot Rūpa Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī. O Gosvāmījih je rečeno: lokānāṁ hita-kāriṇau tri-bhuvane mānyau. Ker so bili dobrotniki vseh vrst živih bitij, so jih slavili tri-bhuvane, v treh svetovih. Tri-bhuvane. Lokānāṁ hita-kāriṇau. Nānā-śāstra-vicāraṇaika-nipuṇau. Sādhu si prizadeva za dobrobit vseh živih bitij. Sādhu noče niti posekati drevesa, saj ve: "Tu je živo bitje. Zaradi svoje karme na tem mestu stoji že mnogo let in s tem bo moralo nadaljevati še mnogo let. Temu se torej ne more izogniti, saj je tak zakon narave." Prav kot vas, če ste obsojeni na šestmesečni zapor, nihče ne more rešiti, nihče vam ne more skrajšati kazni niti na en dan manj od šestih mesecev. Dobimo torej določeno vrsto telesa in po zakonih narave moramo v njem ostati določeno časovno obdobje. Če uničimo telo - živo bitje ne umre - ker pa prekinemo obdobje, ki ga mora živo bitje preživeti v danem telesu, sami postanemo grešni. Ne smete posekati niti drevesa, če to ni namenjeno Kṛṣṇi. Če ne delujemo za Kṛṣṇo, ne smemo ubiti niti mravljice, ne smemo posekati niti drevesa, sicer bomo kaznovani. Sādhu torej vidi: "Tu je prav tako živo bitje." Paṇḍitāḥ sama...

Vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ
(BG 5.18)

Paṇḍita ne dela razlik: "To je žival, to pa človek." Ne, vidi: "Žival je prav tako delček Kṛṣṇe. Ima drugačno vrsto telesa, in kot človek je tudi ona delček Kṛṣṇe, ima pa drugačno telo. Karmaṇā, v skladu s svojo karmo ima vsak določeno vrsto telesa." So loka-hitam. (SB 2.1.1)