SL/Prabhupada 1021 - Kdor je sočuten do padlih duš, je gotovo Vajšnjava730408 - Lecture SB 01.14.44 - New York

Kdor je sočuten do padlih duš, je gotovo Vajšnjava. Vsa živa bitja, ki padejo v to materialno stanje, trpijo. Imamo sočutje Vajšnjav. Kdor je sočuten do padlih duš, je gotovo Vajšnjava. On ve kako in zakaj trpijo. Zato jih želi seznaniti s tem: "Moj dragi prijatelj, trpiš samo zato, ker si pozabil na svojega pravega ljubljenega, Krišno." "Zato trpiš." To je sporočilo, sporočilo Vajšnave. Za to sporočilo pride Sam Krišna kot Vsevišnji Gospod. Pravi tudi,

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁśaraṇaṁ
(BG 18.66)

Vašo sposobnost da ljubite ste razpršili na toliko stvari, ampak niste srečni, ker.... Če ne ljubite Krišne, je vse, kar naredite v imenu tako imenovane ljubezni, grešno življenje, neubogljivo. Če na primer ne upoštevate državnih zakonov, to pomeni, da so vse vaše dejavnosti grešne. Lahko jih obarvate, "O to je zelo dobro," ampak to ne drži. Narava, ker ste Krišnovi sluge, jīvera svarūpa haya nitya kṛṣṇa dāsa (CC Madhya 20.108), je vaša večna dolžnost služiti Krišni. Brez tega znanja je torej vsaka služba, ki jo boste namenili komurkoli drugemu, grešna. To je isti primer. Če ne upoštevate državnih zakonov in obenem postanete človekoljub...

To sem videl v Indiji. Ko je v Indiji delovalo gibanje za neodvisnost - ne samo v Indiji, temveč v vsaki državi, ko je delovalo gibanje za neodvisnost, je bilo veliko oseb obešenih, obsojenih na smrt. Kljub temu, da so bili veliki ljubitelji države. Zaradi tega močnega občutka ljubezni do države so bili obešeni, saj je zakon.... Niso upoštevali vladnega zakona. Poskušajte to razumeti. Podobno je, če ne upoštevamo zakonov vlade Vsevišnjega, ki se jim reče dharma. Dharma so zakoni vlade Vsevišnjega. Dharmaṁ tu sākṣād bhagavat-praṇītam (SB 6.3.19). Dharma pomeni...In kaj je to, dharma? Krišna pravi, da je zelo enostavna, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ. Prava religija je predaja Krišni, Bogu. To je prava religija. Vse religije brez tega načela so prevarantske. Dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra (SB 1.1.2), Śrīmad-Bhāgavatam se tako začne. Prevarantske religije. Če ni ljubezni do Boga, to ni.... Zgolj neki predpisani obredi. To ni religija. Kot Hindujci po nekem obrednem vzorcu pridejo v templje, ali pa Muslimani v mošeje, ali pa Kristjani v cerkve. Ampak nimajo nobene ljubezni do Boga; zgolj uradnosti. Morajo si namreč nadeti neko religiozno označbo: "Pripadam Hinduizmu," "Pripadam Krščanski religiji." To je samo za prepiranje, to je vse, ker tu ni nobene ljubezni. Če ste... Če ste religiozni, to pomeni, da morate biti zavestni Boga. In kje je možnost za prepir, če ste zavestni Boga, če sem jaz zavesten Boga? To torej manjka; zato je tovrstna religija prevarantska religija, saj nima ljubezni.