SL/Prabhupada 1079 - Bhagavad-gītā je transcendentalno delo, ki bi ga morali brati z veliko pozornostjo660219-20 - Lecture BG Introduction - New York

Bhagavad-gīto in Śrīmad-Bhāgavatam moramo poslušati, kot ju podaja človek, ki je dosegel samospoznanje. Tako se bomo naučili štiriindvajset ur na dan misliti na Vrhovno Osebnost, kar nam bo omogočilo, anta-kāle, da se bomo tudi ob koncu življenja spominjali Vsevišnjega Gospoda. Če bomo to telo zapustili na tak način, bomo dobili duhovno telo, v katerem se bomo lahko družili z Gospodom. Gospod zato pravi:

abhyāsa-yoga-yuktena
cetasā nānya-gāminā
paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ
yāti pārthānucintayan
(BG 8.8)

Anucintayan, nenehno misleč samo na Gospoda Kṛṣṇo. To ni prav težko, vendar pa se moramo te umetnosti naučiti od izkušenih oseb iz nasledstva. Tad vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet (MU 1.2.12). Obrniti se moramo na človeka, ki je to sposobnost že razvil. Abhyāsa-yoga-yuktena. To se imenuje abhyāsa joga. Vadba. Abhyāsa. Kako se nenehno spominjati Vsevišnjega Gospoda. Cetasā nānya-gāminā. Um je nestanoviten in ves čas bega naokrog. Z vadbo moramo um vselej osredotočiti na podobo Vsevišnjega Gospoda, Śrī Kṛṣṇo, ali pa na zvok Njegovega imena, kar je lažje. Um je nemiren in vihra sem in tja, zato ga je težko osredotočiti. Lahko pa sluh osredotočimo na zvočno vibracijo Kṛṣṇovega imena in tudi to nam bo pomagalo. Tudi to je abhyāsa-yoga. Cetasā nānya-gāminā paramaṁ puruṣaṁ divyaṁ. Paramaṁ puruṣa. Vsevišnjo Božansko Osebnost, ki je v duhovnem kraljestvu, v duhovnem nebu, lahko dosežemo, če nenehno mislimo Nanj, anucintayan. Vsi ti postopki so opisani v Bhagavad-gīti in za nikogar ni nobenih ovir. To znanje je dostopno vsem. Nihče ni izvzet. Vsakdo se lahko spominja Gospoda Kṛṣṇe in posluša o Njem. Gospod v Bhagavad-gīti pravi:

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim
(BG 9.32)
kiṁ punar brāhmaṇāḥ puṇyā
bhaktā rājarṣayas tathā
anityam asukhaṁ lokam
imaṁ prāpya bhajasva mām
(BG 9.33)

Gospod pravi, da Ga lahko dosežejo celo tisti, ki so nižjega rodu, kot so padla žena, trgovec ali delavec. Trgovci, delavci in ženske so v isti kategoriji, ker je njihova inteligenca manj razvita. Ampak Gospod pravi, da Ga lahko dosežejo tudi oni ali celo nižji od njih. Māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ (BG 9.32). Ne samo takšni ali nižji od njih, temveč vsakdo, ne glede na to kdo je, ki se drži načel bhakti-yoge in sprejme Vsevišnjega Gospoda za summum bonum življenja, za najvišji življenjski cilj. Māṁ hi pārtha vyapāśritya ye 'pi syuḥ, te 'pi yānti parāṁ gatim. Duhovno nebo in parāṁ gatim v duhovnem kraljestvu lahko doseže vsakdo. Treba je samo slediti načela. Ta načela so zelo lepo opisana v Bhagavad-gīti. Če jih sledimo, lahko dosežemo popolnost in za vselej rešimo probleme življenja. To je vsebina in bistvo nauka Bhagavad-gīte. Zaključimo lahko torej, da je Bhagavad-gītā transcendentalno delo, ki bi ga morali brati z veliko pozornostjo. Gītā-śāstram idaṁ puṇyaṁ yaḥ paṭhet prayataḥ pumān. In kakšen bo rezultat? Kdor se striktno drži navodil Bhagavad-gīte, se lahko reši vsega trpljenja in tesnobe. Bhaya-śokādi-varjitaḥ. V tem življenju se osvobodi vseh strahov, njegovo naslednje življenje pa bo duhovno.

gītādhyāyana-śīlasya
prāṇāyama-parasya ca
naiva santi hi pāpāni
pūrva-janma-kṛtāni ca
(Gītā-māhātmya 2)

Branje Bhagavad-gīte pa ima še en ugoden učinek. Tistega, ki bere Bhagavad-gīto zelo resno in iskreno, Gospod milostno zaščiti pred posledicami njegovih preteklih grehov.