SR/660803 Lekcije - Srila Prabhupada govori nektarske kapi Njujork

From Vanipedia

SR/Serbian - Nektarske kapi Srila Prabhupada
"Ova tela su napravljena u skladu sa različitim statusom aktivnosti koje smo činili u prethodnom životu. A naredno telo se priprema u skladu sa onim što radimo sada. Ali, ovde Kṛṣṇa kaže da čim osoba shavti transcendentalnu prirodu Kṛṣṇinih aktivnosti ona postane slobodna od reakcija (sopstvenih) aktivnosti."
660803 - Lekcije BG 04.14-19 - Njujork