SR/660808 Lekcije - Srila Prabhupada govori nektarske kapi Njujork

From Vanipedia

SR/Serbian - Nektarske kapi Srila Prabhupada
"Osoba u svesnosti Kṛṣṇe ne bi trebalo da bude vezana ni za dobre ni za loše rezultate zato što, čak i ako želim dobar relultat, to je moja vezanost. Naravno, kada ostvarimo loš rezultat, mi se ne vezujemo, ali ponekad žalimo. To je naša vezanost. To je naša vezanost. Dakle, osoba treba da nadiđe i dobar i loš rezultat. Kako to učiniti? To može da se učini. Baš kao da radite za račun jedne velike firme. Recimo da ste prodavac. Radite u korist te velike firme. Sad zamislite da ostvarite profit od milion dolara, vi niste vezani za to zato što znate - "Ovaj profit ide vlasniku". Niste vezani. Slično tome, ako dođe do gubitka, takođe znate da -"Ja nemam ništa s gubitkom. To sledi vlasniku". Slično tome, ako radim za račun Kṛṣṇe, onda ću moći da se oslobodim vezanosti za rezultat tog rada."
660808 - Lekcije BG 04.19-22 - Njujork