SR/Prabhupada 0064 - Sidhi znači savršenstvo života

From Vanipedia


Sidhi znači savršenstvo života
- Prabhupāda 0064


Lecture on SB 6.1.15 -- Denver, June 28, 1975

Kecit znači "neko". "Veoma retko". "Neko" znači "veoma retko". Nije tako jednostavno postati vāsudeva-parāyaṇāḥ. Juče sam objasnio da Bhagavān, Kṛṣṇa, kaže yatatām api siddhānāṁ kaścid vetti māṁ tattvataḥ, manuṣyāṇāṁ sahasreṣu kaścid yatati siddhaye (BG 7.3). Siddhi znači savršenstvo života. U suštini potreban je aṣṭa-siddhi praktikovanja yoge - aṇimā, laghimā, mahimā, prāpti, siddhi, īśitva, vaśitva, prākāmya. Oni se nazivaju siddhiji, yoga-siddiji. Yoga-siddhi znači da možete da postanete manji od najmanjeg. Zapravo, naša veličina je veoma, veoma mala. Putem yoga-siddija, uprkos ovom materijalnom telu, yogi može da ostvari najmanju veličinu i može da izađe gdegod da ga spakujete. To se naziva aṇimā-siddhi. Slično, postoje mahimā-siddhi, laghimā-siddhi. Može d apostane laganiji od grumena pamuka. Yogiji postaju tako lagani. U Indiji i dalje postoje yogiji. Naravno, u našem detinjstvu mi smo viđali neke jogije koji su dolazili kod mog oca. Oni su govorili da mogu da odu bilo kud u roku od nekoliko sekundi. I ponekad bi rano ujutru odlazili do Jagannātha Purīja, do Rāmeśvarama, do Haridwara i kupali se u različitim delovima Gange i u drugim vodama. To se naziva laghimā-siddhi.

Postajete veoma lagani. Govorili su "Mi sedimo sa svojim guruom i jedva dodirujemo zemlju. Sedimo ovde i nakon nekoliko sekundi, sedimo na drugom mestu." To se naziva laghimā-siddhi. Postoji mnogo yoga-siddhija. Ljudi se veoma zbune kad vide te yoga-siddhije. Ali Kṛṣṇa kaže, yatatām api siddhānām: (BG 7.3) Među mnogim takvim siddhama, koji imaju yoga-siddhi," yatatām api siddhānām kaścid vetti māṁ tattvataḥ (BG 7.3), "neko će Me možda razumeti" Dakle, neko može da stekne yoga-siddhije; ipak nije u mogućnosti da razume Kṛṣṇu. To nije moguće. Kṛṣṇu može da razume samo takva osoba koja je sve posvetila Kṛṣṇi. Zbog toga, Kṛṣṇa želi, zahteva sarva-dharmān parityajya mām ekam śaraṇaṁ (BG 18.66). Kṛṣṇu jedino može da razume Njegov čisti bhakta i niko drugi.