SR/Prabhupada 0173 - Mi želimo da postanemo svačiji prijatelji

From Vanipedia


Mi želimo da postanemo svačiji prijatelji -
Prabhupāda 0173


Lecture on SB 1.7.6 -- Vrndavana, April 23, 1975

Mi moramo da primimo znanje o Kṛṣṇi iz Bhagavad-gīte ili Śrīmad-Bhāgavatama. Kṛṣṇe parama-pūruṣe bhaktir utpadyate. Ako slušate Śrīmad-Bhāgavatam... Naravno, ako ne razumete šta je osnovni princip Kṛṣṇe ili osnovni princip savršenstva... To je navedeno na početku Śrīmad-Bhāgavatama. Dharmaḥ projjhita-kaitavaḥ atra paramo nirmatsarāṇām (SB 1.1.2). Ovde u Śrīmad-Bhāgavatamu takozvani izmišljeni religijski sistem je odbačn (proteran). Śrīmad-Bhāgavatam je namenjen paramahaṁsi. Nirmatsarāṇām. Nirmatsara znači onaj ko nije zavidan. Dakle, naša zavidnost, naša zavist je nastala od Kṛṣṇe. Mi ne prihvatamo Kṛṣṇu. Večina ljudi će reći "Zašto da Kṛṣṇa bude jedina Vrhovna osoba? Postoje mnoge druge." To je zavist. Dakle, naša zavidnost je počela od Kṛṣṇe, a onda se raširila na razne načine. Mi smo zavidni i u našem svakodnevnom životu. Mi zavidimo svojim prijateljima, zavidimo svom ocu, čak svom sinu, a šta da kažemo za druge - poslovne ljude, naciju, društvo, zajednicu, sama zavidnost. Matsaratā. "Zašto on da napreduje?" Postajem zavidan. To je materijana priroda.

Kada osoba upozna Kṛṣṇu, ona je svesna Kṛṣṇe, postaje nezavidna, nema više zavisti. Osoba želi da postane prijatelj. Suhṛdaḥ sarva-bhūtānām. Ovaj pokret svesnosti Kṛṣṇe znači da mi želimo da postanemo svačji prijatelji. Zato što ljudi pate bez svesnosti Kṛṣṇe, mi idemo od vrata do vrata, od grada do grada, od sela do sela, od mesta do mesta i propovedamo svesnost Kṛṣṇe. I milošću Kṛṣṇe privlačimo pažnju klase inteligentnih ljudi. Dakle, ako nastavimo ovaj proces da ne budemo zavdni... To je životinjska priroda, pasija priroda, svinjska priroda. Ljudska priroda bi trebalo da bude para-duḥkha-duḥkhī. Osoba bi trebalo da bude veoma nesrećna kada vidi druge u teškim (jadnim) uslovima. Dakle, svi pate zato što žele svesnost Kṛṣṇe. Naš jedini posao je da probudimo svesnost Krine u ljudima i čitav svet će biti srećan. Anartha upaśamaṁ sākṣād bhakti-yogam adhokṣaje, lokasya ajānataḥ. Ljudi ne poseduju znanje o tome. Zato moramo da nastavimo sa ovim pokretom. Lokasyājān..., vidvāṁś cakre sātvata-saṁhitām (SB 1.7.6). Śrīmad-Bhāgavatam. Drugo ime pokreta svesnosti Kṛṣṇe je bhāgavata-dharma. Bhāgavata-dharma Ako to prihvatimo, čitavo ljudsko društvo če biti srećno.

Hvala vam lepo.