SR/Prabhupada 0304 - Maya ne može da prekrije Vrhovnu Celinu

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0303
Sledeća stranica - Video 0305 Go-next.png

Maya ne može da prekrije Vrhovnu Celinu
- Prabhupāda 0304


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Nastavi.

Tamāla Kṛṣṇa: "Ta istovremena jednakost i različitost uvek postoji u odnosu između živog bića i Vrhovne Duše."

Prabhupāda: U vezi istovremene jednakosti i različitosti uzmimo isti primer tla. Neko kaže, "O, video sam vodu." A neko kaže, "Ne. Ja sam video da je na tom istom mestu tlo." Znači istovremeno jednako i različito. Naš položaj je... Mi smo duhovna duša i Kṛṣṇa, Bog, je duhovan... On je celokupni duh, a ja sam delić toga duha. Kao sunce, sunčeva kugla i sunčev sjaj. Molekuli sjajnih delića su takođe sunčeva svetlost. Kombinacija atomskih delića sunčevog sjaja nam daje sunčeve zrake. Mi takođe sijamo, kao delići sunčeve kugle, ali nismo jednaki celom suncu. Sjajni delići, molekuli sunčevog sjaja, po kvantitetu nisu jednaki suncu, ali po kvalietu jesu. Slično tome, mi živa bića smo delići te vrhovne duhovne duše, Kṛṣṇe, ili Boga. Prema tome, i mi sijamo i istog smo kvaliteta. Kao što je delić zlata zlato, a ne gvožđe, slično tome, mi smo duhovna duša i zato smo jednaki. Ali pošto sam mali... Isti primer. Pošto je granični deo na plaži mali, ponekad ga prekrije voda. Ali na velikom delu tla nema vode. Slično tome, māyā može da prekrije deliće, duhovne duše, ali ne može da prekrije vrhovnu celinu. Imamo isti primer neba i sunca. Deo sunčevog sjaja je prekriven oblakom. Ali ako letite mlaznim avionom iznad oblaka, videćete sunčev sjaj bez oblaka. Oblak ne može da prekrije celo sunce. Slično tome, māyā ne može da prekrije vrhovnu celinu. Māyā može da prekrije samo male delove Brahmana. Māyāvāda teorija kaže: "Sada sam prekriven māyom. Čim se oslobodim prekrivača, postaću jedno sa celinom..." Na isti način, mi smo jedno sa celinom. Kao što između sunčevog sjaja i sunčeve kugle nema razlike u kvalitetu. Gde god je sunce, tu je i sunčev sjaj, ali delići, molekuli sunčevog sjaja, nikada nisu jednaki celoj sunčevoj kugli. U ovom poglavlju Caitanya Mahāprabhu to opisuje.