SR/Prabhupada 0309 - Duhovni učitelj je vječan

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0308
Sledeća stranica - Video 0310 Go-next.png

Duhovni učitelj je vječan
- Prabhupāda 0309


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Madhudviṣa: Ima li ikakav način da Hrišćanin bez duhovnog učitelja dostigne duhovno nebo verujući u reči Isusa Hrista i pokušavajući da sledi njegova učenja? Prabhupāda: Ne razumem.

Tamāla Kṛṣṇa: Može li u ovom dobu Hrišćanin bez duhovnog učitelja, ali čitajući Bibliju i sledeći Isusove reči, dostići duhovno nebo?

Prabhupāda: Kada čitaš Bibliju, slediš duhovnog učitelja. Kako možeš da kažeš da je bez njega? Čim čitaš Bibliju, znači da slediš uputsvo Gospodina Isusa Hrista, a to znači da slediš duhovnog učitelja. Gde je onda prilika za to da se bude bez duhovnog učitelja?

Madhudviṣa: Mislio sam na živog duhovnog učitelja. Prabhupāda: Duhovni učitelj nije pitanje... Duhovni učitelj je večan. Dakle tvoje pitanje je "bez duhovnog učitelja". Ni u jednom stadijumu života ne možeš da budeš bez duhovnog učitelja. Možeš da prihvatiš ovog ili onog duhovnog učitelja. To je druga stvar. Ali moraš da prihvatiš. Kao što si rekao "čitanjem Biblije." Kada čitaš Bibliju to znači da slediš duhovnog učitelja u vidu sveštenika u nasleđu Gospodina Isusa Hrista. U svakom slučaju, moraš da slediš duhovnog učitelja. Ne može se bez duhovnog učitelja. Da li je to jasno?

Madhudviṣa: Hoću da kažem da nismo mogli razumeti učenja Bhagavad-gīte bez tvoje pomoći, bez tvoje prezentacije. Prabhupāda: Slično tome, moraš da razumeš Bibliju uz pomoć sveštenika u crkvi.

Madhudviṣa: Da, ali da li on dobija dobro tumačenje od svog učeničkog nasleđa ili svog biskupa? Izgleda da postoji nedoslednost u tumačenju Biblije. Ima mnogo Hrišćanskih sekti koje tumače Bibliju na različite načine.

Prabhupāda: Naravno, Biblija ne treba da se tumači. Onda nije autoritativna. Ako nešto tumačiš... Kao izreka "Zovi lopatu lopatom." Ako je drugačije zoveš, to je druga stvar. On nije duhovni učitelj. Kao ovaj ručni sat. Svako ga zove satom, a ako ga ja zovem naočare, šta vredi što sam duhovni učitelj? Zavodim ljude na stranputicu. To je sat, to moram da kažem. (smeh) Dakle ako pogrešno tumači, onda nije verodostojni duhovni učitelj. Nije duhovni učitelj koga možemo da nazovemo verodostojnim. Ako želim da te naučim šta je ovaj sat, mogu da kažem, "Ovo se zove sat, a ovo se zove ruka, a ovo je skazaljka. To je lepo. A ako kažem, "Svi kažu da je ovo sat, a ja kažem da su naočare," kakav sam onda duhovni učitelj? Takvog odmah treba da odbacite. Morate da imate inteligenciju da razlikujete ko je lažni a ko pravi duhovni učitelj. Inače ćeš biti prevaren. I to se dešava. Svako tumači na svoj način. Ima na hiljade izdanja Bhagavad-gīte u kojima su pokušali da je tumače na svoj način. Sve same gluposti. Treba ih sve baciti. Morate da čitate samo Bhagavad-gītu kakva jeste. Onda ćete da je shvatite. Nema ni govora o tumačenju. Gubi se autoritativnost. Čim tumačiš, nema više autoritativnosti. Ako pred sudijom u sudu kažete, "Dragi moj gospodine, ja ovaj pargaraf tumačim ovako," hoće li on to da prihvati? Sudija će odmah da kaže, "Ko si ti da tumačiš zakon? Nemaš pravo na to." Kakav je autoritet zakonika ako svako kaže, "Ja ga tumačim na svoj način"? A kada je potrebno tumačenje? Kada nešto ne razumemo. Ako kažem, "Ovo je sat," i svi shvate "Da, ovo je sat," gde je prilika za tumačenje da su to naočare? Ako bilo ko može da razume jasni odlomak... Kao što piše u Bibliji, "Bog je rekao, "Neka bude stvaranje,' i bilo je stvaranje." Gde je tu tumačenje? Da, Bog je stvorio. Vi ne možete stvarati. Gde je prilika za tumačenje? Bespotrebno tumačenje nije potrebno i to nije verodostojno, a one koji bespotrebno tumače treba odmah odbaciti. Odmah, bez ikakvog obzira. Bog je rekao, "Neka bude stvaranje." I bilo je stvaranje. Jednostavna stvar. Gde ju tu pitanje tumačenja? Kakvo tumačenje se može dati u vezi toga? Predložite šta može da bude tumačenje. Jesam li u pravu? Da li je na početku Biblije tako rečeno? "Bog reče, 'Neka bude stvaranje,' i bilo je stvaranje. Reci mi šta je tvoje tumačenje? Postoji li ikakva mogućnost tumačenja? Može li neko od vas da predloži? Gde je onda prilika za tumačenje? Možemo objasniti. To je druga stvar. Ali činjenica da je Bog stvarao ostaje. To ne možete da promenite. U Bhāgavatamu je objašnjeno kako se odvijao proces stvaranja: Prvo je bilo nebo, pa zvuk, pa ovo, pa ono. To je proces stvaranja. To je druga stvar. Ali glavna činjenica da je Bog stvarao ostaje u svim okolnostima. Ne kao što nitkovski naučnik kaže, "Bio je veliki grumen pa je prsnuo i onda su nastale planete. Možda ovako i verovatno onako." Sve je to glupost. Oni će samo da tumače, "verovatno", "možda." To nije nauka - "verovatno," "možda." Zašto možda? Ovo je jasna izjava, "Bog je stvarao." To je sve.