SR/Prabhupada 0310 - Isus je predstavnik Boga, Hari nama je Bog

From Vanipedia
Jump to: navigation, search
Go-previous.png Prethodna stranica - Video 0309
Sledeća stranica - Video 0311 Go-next.png

Isus je predstavnik Boga, Hari nama je Bog
- Prabhupāda 0310


Lecture -- Seattle, October 2, 1968

Prabhupāda: Da?

Mahāpuruṣa: Prabhupāda, da li ima ikakve protivrečnosti, jer i Isus Hrist i Gospod Caitanya su se pojavili u Kali-yugi i Isus Hrist je rekao "Jedini put do Boga je preko mene. Samo veruj u mene i predaj mi se," a Gospod Caitanya je poučavao da je hari-nāma jedini način spoznaje u ovom dobu? Prabhupāda: Gde nalaziš razliku? Ako je Isus Hrist rekao "Preko mene," to znači da je on predstavnik Boga, a hari-nāma je Bog. Tako bilo da ideš preko Božjeg predstavnika ili preko Boga, ista stvar. Nema razlike između Boga i Božjeg predstavnika. Čak i u običnim poslovima, ako pošaljem svog predstavnika da potpiše nešto u moje ime, moraš da prihvatiš jer je moj predstavnik. Slično tome, Bogu moramo da priđemo preko Boga ili preko Njegovog predstavnika. Ista stvar. Jedina razlika može da bude razumevanje. Isus Hrist je govorio u društvu koje nije bilo vrlo napredno. Znaš da je takva velika ličnost, osoba svesna Boga, bila razapeta. Shvati stanje tog društva. Drugim rečima, bilo je to nižerazredno društvo. Oni nisu mogli da shvate celu filozofiju o Bogu. Za njih je bilo dovoljno da čuju "Bog je stvorio. Samo to prihvatite." Nisu bili dovoljno inteligentni da shvate kako se stvaranje dogodilo. Da su bili inteligentni, ne bi razapeli tako veliku ličnost kao što je Isus Hrist. Moramo da shvatimo kakvo je stanje društva. Kao što je u Kuranu Muhamed rekao, "Od danas ne možeš da imaš seks sa svojom majkom." Samo pogledaj stanje takvog društva. Tako moramo da uzmemo u obzir vreme, okolnosti i društvo i onda možemo da propovedamo. Takvo društvo ne može da razume višu filozofiju, kao što je data u Bhagavad-gīti. Ali glavna činjenica, autoritet Boga, prihvaćena je i u Bibliji i u Bhagavad-gīti. Biblij počinje izjavom "Bog je vrhovni autoritet," a Bhagavad-gītā zaključuje "Predaj se." U čemu je razlika? Opis je dat jednostavno u skladu s vremenom, društvom , mestom i ljudima. To je sve. Oni nisu bili Arjuna. Razumeš? Osobe koje su razapele Isusa Hrista nisu mogle da shvate stvari koje je Arjuna shvatio. Moraš da proučavaš u tom svetlu. Ista stvar. I džepni, dečiji rečnik i međunarodni rečnik su rečnici, ali njihova vrednsot je različita. Jedan je namenjen deci, a jedan izuzetno učenim ljudima. Ali ne možeš reći da nijedan od njih nije rečnik. To ne možeš da kažeš. I jedan i drugi su rečnici. Dakle treba da uzmemo u obzir vreme, mesto, osobe, sve. Kao što je Buddha samo rekao "Prestanite sa budlaštinom ubijanja životinja." To je bila njegova propaganda. Bili su toliko degradirani da su nalazili zadovoljstvo u ubijanju životinja. I tako da bi ih uzdigao Buddha je hteo da zaustavi tu glupost: "Molim vas prestanite da ubijate." U razna doba i u raznim okolnostima razni predstavnici Boga, ili sam Bog, dolaze da poučavaju ljude. Zavisno od okolnosti može da bude razlika u objašnjenju, ali glavni činilac ostaje isti. Buddha je rekao, "U redu, nema Boga, ali predajte se meni." U čemu je onda razlika? Znači moramo da prihvatimo autoritet Boga na ovaj ili onaj način.