SR/Prabhupada 0316 - Ne pokušavajte da imitirate, to je veoma opasno

From Vanipedia


Ne pokušavajte da imitirate, to je veoma opasno
- Prabhupāda 0316


Lecture on SB 7.9.5 -- Mayapur, February 25, 1977

Prabhupāda: Mi ne možemo da postanemo prvoklasni bhakta odmah. Ne možemo da imitiramo Haridāsu Ṭhākura.To nije moguće. Ali minimum. Saṅkhyā-pūrvaka-nāma-gāna-natibhiḥ (Ṣaḍ-gosvāmy-aṣṭaka). Moramo da vežbamo. Moramo da održavamo određenu brojčanu moć (snagu). I uspeli smo, prema tome... Neko od naših tkozvanih bhakta me kritikuju da sam ograničio (mantranje na) samo šesnaest krugova. Ne, zašto šesnaest krugova? Vi možete da mantrate tri stotine krugova, ali mininum, minimum (je) šesnaest krugova, zato što nismo navikli da posvetimo (tome) mnogo vremena. Mi uvek moramo da budemo uposleni. Ali, da sedimo na jednom mestu i da non-stop mantramo Hare Kṛṣṇa mantru, to nije moguće ni jednoj uslovljenoj duši - ukoliko nije oslobođena. Dakle, ne pokušavajte da imitirate. Moj Guru Mahārāja je strogo zabranio "Ne pokušavajte da imitirate velike ličnosti poput Haridāse Ṭhākura, Rūpe Gosvāmīja." Imao je običaj da kaže, rūpa gosvāmī ke mogha vāñchā. Rūpa Gosvāmī, zato što je imao običaj da se opaše prečagom... Tyaktvā tūrṇam aśeṣa-maṇḍala-pati-śreṇīṁ sadā tucchavat bhūtvā dīna-gaṇeśakau karuṇayā kaupīna-kanthā... Dakle, nema svrhe imitirati Rūpu Gosvāmīja, imitirati kako se oblačio, a onda, kad god se namesti prilika, pušiti bidi. (smeh) Ne pravite tu glupost. To nema svrhe, imitirati. Anusaraṇa, ne anukāraṇa. Anukāraṇa je opasna. Anusaraṇa. Sādhu-mārgānugamanam. To je bakti. Mi treba da pokušamo da sledimo stope velikih, velikih bhakta, sādhua. Mi ne možemo... Treba da pokušamo da sledimo. Ne pokušavajte da imitirate. To je veoma opasno.

Neki od naših bhakta su otišli (zato što) "Ovde nema bhajana" (smeh) i zamolili me za blagoslov da pronađu novog duhovnog učitelja. Dakle, žele moj blagoslov da pronađu drugog duhovnog učitelja. Dakle, takva nepodopština nije dobra. Dakle, najbolje je mahājano yena gataḥ sa panthāḥ (CC Madhya 17.186). Evo ga mahājana. Prahlāda Mahārāja je jedan od mahājani. Od dvanaest mahājana, Prahlāda Mahārāja je jedan od mahājani. Svayambhūr nāradaḥ śambhuḥ kapilo manuḥ prahlādaḥ (SB 6.3.20-21). Ime Prahlāde Mahārāje je tamo. Janako bhīṣmo balir vaiyāsakir vayam (SB 6.3.20-21). Dakle, Prahlāda Mahārāja je mahājana. Pa, sledite, pokušajte da sledite Prahlādu Mahārāja. Anusaraṇa. Sādhu-mārgānugamanam. Dakle, šta je uradio Prahlāda Mahārāja? Njemu je njegov otac stvorio toliko mnogo problema (poteškoća), a šta je on uradio? On je jednostavno mislio na Kṛṣṇu "Šta da radim? Moj otac se protivi." To je man-manā bhava mad-bhaktaḥ. I, na kraju, kada je otac ubijen, on se klanja od poštovanja. Dakle, ove četiri stvari, iskreno sledite stope kao neokaljani bhakta. Sarvopādhi-vinirmuktam (CC Madhya 19.170). Prahlāda Mahārāja nikad nije mislio "Ja sam sin Hiraṇyakaśipua". Nikad nije mislio. On je uvek imao običaj da misli "Ja sam sluga Nārade". To je govorio. Kada je (Gospod) želeo da mu da blagoslove, (Prahlāda Mahārāja) je tražio od Nṛsiṁha-deva, "Ljubazno me angažuj u službu Tvog sluge, Nārade, od koga sam dobio ovo uputstvo". On nikada nije rekao "Dozvoli mi da služim svog oca". Ne. Zato što je dobio uputstvo (instrukciju), on je uvek... Cakṣudana dilo janme janme pitā sei. On je otac. Ne (postoji) drugi otac. Cakṣudana dilo yei, janme janme pitā sei. Koji je sledeći stih?

Bhakte: Divya jñāna hṛde prakāśito.

Prabhupāda: Ah, divya jñāna hṛde prakāśito. Dakle, on je otac. Dakle, to uvek treba da imamo na umu. Nemojte da budete skorojević i da napustite ovaj pokret svesnosti Kṛṣṇe iz hira.

Mnogo vam hvala.