SV/Prabhupada 0017 - Andlig Energi Och Materiell Energi

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Andlig Energi Och Materiell Energi - Prabhupāda 0017


Lecture on Sri Isopanisad, Mantra 1 -- Los Angeles, May 2, 1970

Så två energier är verksamma i denna materiella värld: den andliga energin och den materiella energin. Materiell energi innebär dessa åtta typer av materiella element. Bhūmir apo 'nalo vāyuḥ: (BG 7.4) jord, vatten, eld, luft, rymd, sinne, intelligens och ego. Dessa är alla materiella. Och på samma sätt, finare,finare,finare,finare och grövre,grövre,grövre Precis som vatten är finare än jorden, och eld är finare än vatten, och luften är finare än elden, sedan himmel, eller eter, är finare än luften. På samma sätt är intelligens finare än etern, eller sinne är finare än etern. Sinnet ... Du vet, jag har gett flera gånger exempel: hastigheten i sinnet. Många tusentals miles i en sekund kan du gå. Så ju finare det blir, desto mer kraftfullt. På samma sätt, i slutändan, när du kommer till den andliga delen, finare, från vilken allt utgår, åh, det är mycket kraftfullt. Det är andlig energi. Som ges i Bhagavad-gītā Vad är den andlig energin? Den andliga energin är denna levande varelse. Apareyam Itas tu viddhi mig prakṛtiṁ para (BG 7.5). Krishna säger, "Det är materiella energier. Utöver detta finns det en annan, andlig energi." Apareyam. Aparā betyder underordnad. Apareyam. "Alla dessa beskrivna materiella element, de är underordnad energi. Och utöver detta finns överordnad energi, Min käre Arjuna. " Vad är det? Jīva-bhūta mahā-bāho: "Dessa levande varelser." De är också energi. Vi levande varelser, vi är också energi, men överordnad energi. Hur överlägsen? Eftersom yayedaṁ dhāryate jagat (BG 7.5). Den överordnade energin styr den underordnade energi. Materia har ingen makt. Ett stort flygplan, fin maskin, flyger i himlen, gjord av materiella ting. Men om inte den andliga energi, piloten, är där, är det meningslöst. Det är meningslöst. Tusentals år kommer jetplanen att stå på flygplatsen; det kommer inte att flyga om inte den lilla partikeln andlig energi, piloten, kommer och vidrör den. Så vad är det svårt med att förstå Gud? En vanligt sak, att om denna enorma maskin ... Det finns så många stora maskiner, de kan inte röra sig utan att vidröras av den den andliga energin, en människa eller en levande varelse. Hur kan du förvänta dig att hela den materialet energin fungerar automatiskt eller utan kontroll? Så hur kan du argumentera på det viset? Det är inte möjligt. Därför den mindre intelligenta klassen av män, De kan inte förstå hur denna materiella energi styrs av den Högste Herren.