SV/Prabhupada 0022 - Krishna är inte hungrig

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishna är inte hungrig
- Prabhupāda 0022


Lecture on SB 1.8.18 -- Chicago, July 4, 1974

Krishna säger, "Min hängivne, med kärlek," yo me bhaktyā prayacchati. Kṛṣṇa är inte hungrig. Kṛṣṇa har inte kommit till er för att acceptera er offring för att Han är hungrig. Nej, Han är inte hungrig. Han är komplett i Sig själv och i den andliga världen tjänas Han, lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānam Han är tjänad av hundratals och tusentals lyckogudinnor. Men Kṛṣṇa är så snäll, för om du är en allvarlig älskare av Kṛṣṇa, Han är här för att ta emot din patraṁ puṣpam. Även om du är den fattigaste av de fattiga, kommer han att acceptera vad du kan samla lite blad, lite vatten, en liten blomma. I varje del av världen, kan vem som helst säkra och erbjuda till Kṛṣṇa. "Kṛṣṇa, jag har inget att erbjuda Dig, jag är mycket fattig. Vänligen acceptera detta." Kṛṣṇa kommer att acceptera. Kṛṣṇa säger, tad aham aśnāmi, "Jag äter." Så huvudsaken är bhakti, tillgivenhet, kärlek.

Så här är det sagt alakṣyam. Kṛṣṇa är inte synlig, Gud är inte synlig, men Han är så snäll att Han har kommit inför dig, synlig för dina materiella ögon. Kṛṣṇa är inte synliga inom denna materiella värld, materiella ögon. Precis som Kṛṣṇa's delar. Vi är Kṛṣṇa delar, alla levande varelser, men vi ser inte varandra. Du kan inte se mig, jag kan inte se dig. "Nej, jag ser dig." Vad ser du? Du ser min kropp. Sedan, när själen är borta från kroppen, varför gråter du "Min far är borta"? Varför far är borta? Far ligger där. Sedan vad har du sett? Du har sett den döda kroppen av din far, inte din far. Så om du inte kan se en partikel av Kṛṣṇa, själen, hur kan du se Kṛṣṇa? Therefore śāstra says, ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi na bhaved grāhyam indriyaiḥ (CC Madhya 17.136). Dessa suddiga materiella ögon, han kan inte se Krishna, eller höra Krishna namn, nāmādi. Nāma betyder namn. Nāma betyder namn, form, kvalitet, lekar. Dessa saker kan inte förstås av dina suddiga materiella trubbiga ögon eller sinnen. Men om de är renade, sevonmukhe hi jihvādau, om de är renade genom processen av hängiven tjänst, du kan se Kṛṣṇa i alla tider och överallt. Men för vanliga människor, alakṣyam: inte synlig. Kṛṣṇa är överallt, Gud är överallt, aṇḍāntara-stha-paramāṇu-cayāntara-stham. Så alakṣyam sarva-bhūtānām. Även fast Kṛṣṇa är utanför och innanför, både och, fortfarande kan vi inte se Kṛṣṇa om vi inte har ögon för att se Kṛṣṇa.

Så den här Kṛṣṇa medvetna rörelsen är till för att öppna ögonen så man kan se Kṛṣṇa och om du kan se Kṛṣṇa, antah bahih, då är ditt liv framgångsrikt. Därför säger śāstra att antar bahir.

antar bahir yadi haris tapasā tataḥ kiṁ
nāntar bahir yadi haris tapasā tataḥ kim

Alla försöker att bli perfekta, men perfektion betyder när man kan se Kṛṣṇa innanför och utanför. Det är perfektion.