SV/Prabhupada 0028 - Buddha är Gud

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Buddha är Gud
- Prabhupāda 0028


Lecture on Sri Isopanisad, Mantra 1 -- Los Angeles, May 3, 1970

Gargamuni: (läser :) "Det är också fel att anse att bara genom att bli en vegetarian man kan rädda sig själv från att överskrida naturens lagar. Grönsaker har också liv. Ett liv är tänkt att föda en annan levande varelse, och det är naturens lag. Man ska inte vara stolta över att vara en strikt vegetarian. Poängen är att erkänna den Högste Herren. Djuren har ingen utvecklad medvetenhet att känna igen Herren, men en människa..."

Prabhupāda: Det är den viktigaste punkten. Precis som det är buddhister, de är också vegetarianer. Enligt buddhistiska principer... Numera allt har försämrats, men Lord Buddhas propaganda var att åtminstone stoppa skojarna från djur-dödande. Ahiṁsā Paramo dharma. Buddhas uppenbarande beskrivs i Srimad-Bhagavatam och många Vediska litteraturer. Sura-dviṣām. Han kom för att lura demonerna. Demonerna... Han hade en sådan policy att demonerna blev lurade. Hur han har lurat? Demonerna, de är emot Gud. De tror inte på Gud. Så Buddha propagerar, "Ja, det finns ingen Gud. Men vad jag säger, ska ni följa." "Ja, sir." Men han är Gud. Detta är att luras. Ja. De tror inte på Gud, men de tror på Buddha och Buddha är Gud. Keśava-dhṛta-buddha-śarīra jaya jagadīśa hare.. Så det är skillnaden mellan en demon och en hängiven. En hängiven ser att hur Krishna, Kesava, lurar dessa skojare. Den hängivne kan förstå. Men demonerna, de tror, "Åh, vi har fått en fin ledare. Han tror inte på Gud." (Skratt) Du ser? Sammohāya Sura-dviṣām (SB 1.3.24). Det exakta sanskrit ordet anges i Srimad-Bhagavatam. Du har sett, de som har läst: sammohāya för förvirrande sura-dviṣām. Sura-dviṣām: personer som är avundsjuka på Vaisnavas. Ateistklassen, demoner, de är alltid avundsjuk på de hängivna. Det är naturens lag. Du ser den här fadern. Fadern blev en fiende till en fem år gammal son. Vad var hans fel? Han var en hängiven. Det är allt. Oskyldig pojke. Han bara,, jag menar att säga, attraherade med att sjunga Hare Krishna mantrat. Fadern själv, han blev en hängiven fiende: "Döda den här pojken." Så om en far kan bli en fiende, vad man kan man säga om andra. Så du ska alltid räkna med att så fort du blir en hängiven blir hela världen din fiende. Det är allt. Men du måste ta itu med dem, eftersom du är utsedd till Guds tjänare. Ditt uppdrag är att upplysa dem. Så du kan inte vara. Precis som Herren Nityānanda, Han blev skadad, men han befriade Jagāi-Mādhāi. Det borde vara din princip. Ibland måste vi luras, ibland måste vi bli skadade - så många saker. Den enda planen är hur människor kan bli Krishna medvetande. Det är vårt uppdrag. På ett eller annat sätt skall dessa skojare omvändas till Kṛṣṇa medvetande.