SV/Prabhupada 0029 - Buddha lurade demonerna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Buddha lurade demonerna
- Prabhupāda 0029


Sri Isopanisad, Mantra 1 -- Los Angeles, May 3, 1970

Så Buddha, han lurade demonerna. Varför han fuskade? Sadaya-hṛdaya darśita-pasu-ghātam Han var mycket medkännande Gud är alltid positivt inställd till alla levande varelser eftersom alla är Hans son. Så dessa skojare dödade obehindrat, bara dödande av djur Och om du säger, "Åh, varför dödar ni djur?" de kommer omedelbart att säga, "Åh, det är i Veda. paśavo vadhāya sṛṣṭa" Dödande av djur finns i Veda, men vad är syftet? Det är för att testa det Vediska mantrat. Ett djur bringas in i elden, och genom det Vediska mantrat blir det ung på nytt. Det är offer, djuroffer. Inte för att ändamålet är att äta. Därför i denna Kalis tidsålder, Caitanya Mahāprabhu har förbjudit alla former av yajña eftersom det inte finns någon, jag menar att säga, expert brāhmaṇa som kan recitera mantran och göra experiment av de Vediska mantran som "Här är resultatet." Det är... Innan yajña, hur mäktigt mantrat är, det testades genom att offra djur och återigen ge nytt liv. Då är det underförstått att de präster som recterade det mantrat, att det är rätt. Det var ett test. Inte för djurdödande. Men dessa skojare, för att äta djur de citerade "Här finns djur-dödande." Precis som i Calcutta... Har du varit i Calcutta? Och där finns en gata, College Street. Nu har den fått ett annat namn. Jag tror att den heter Vidhan Raya (?). Precis som... Hur som helst, där finns vissa slakterier. Så slakterier betyder att hinduerna, de köper inte kött från muslimernas butik. Den är oren. Samma sak: avföring den här sidan och den andra sidan. De äter kött, och den hinduiska butiken är ren, men den muslimska butik är oren. Detta är mentalt hopkok. Religionen är så. Därför... Därför dom strider: "Jag är hindu," "Jag är muslim," "Jag är kristen." Ingen förstår religion. Du ser? De har gett upp religion, dessa skojare. Det finns ingen religion. Den verkliga religionen är detta Kṛṣṇa medvetande, som lär ut hur man älskar Gud. Det är allt. Det är religion. Alla religioner, det spelar ingen roll om det är hinduisk religion, muslimsk religion, den kristna religionen Om du utvecklar kärlek till Gud, då är du perfekt i din religion.