SV/Prabhupada 0035 - I den här kroppen finns två levande varelser

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

I den här kroppen finns två levande varelser
- Prabhupāda 0035


Lecture on BG 2.1-11 -- Johannesburg, October 17, 1975

Nu, Kṛṣṇa tog positionen av en guru, och han började ge instruktioner. Tam uvāca hṛṣīkeśaḥ. Hṛṣīkeśa..., Kṛṣṇa har ett annat namn Hṛṣīkeśa. Hṛṣīkeśa betyder hṛṣīka ISA. Hṛṣīka betyder sinnena, och ISA, härskaren. Därför Kṛṣṇa är herre över våra sinnen, allas sinnen Det kommer att förklaras i trettonde kapitel, att kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi sarva-kṣetreṣu bhārata (BG 13.3). I denna kropp finns två levande varelser. En är jag själv, den individuella själen, ātmā; och den andra är Kṛṣṇa, Paramātmā.. Īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe arjuna tiṣṭhati (BG 18.61) Så den egentliga innehavaren är Paramātmā. Jag ges möjlighet att använda det, så mina sinnen, mina så kallade sinnen, det är inte mina sinnen. Jag har inte skapat min hand. Handen är skapad av Gud, eller Kṛṣṇa, genom förmedling av denna materiella natur, och jag får handen att använda den för mitt syfte, för mitt ätande, för mitt samlande. Men egentligen är det inte min hand Annars, när den här handen blir förlamad, jag påstår, "min hand" Jag kan inte använda den eftersom kraften i handen dras tillbaka av innehavaren. Precis som i ett hus, hyrt hus, du lever i. Om innehavaren av huset, hyresvärden, förvisar dig, kan du inte bo där. Du kan inte använda den. På samma sätt kan vi använda den här kroppen så länge som den verkliga innehavaren av kroppen, Hṛṣīkeśa, tillåter mig att bo här. Därför heter Kṛṣṇa Hṛṣīkeśa. Och denna Kṛṣṇa medvetna rörelse innebär att vi har accepterat sinnena från Kṛṣṇa. De bör användas för Krishna Istället för att använda dem för Kṛṣṇa,, använder vi det för vår sinnesnjutning. Detta är våra eländiga livsvillkor. Precis som du bor på en plats som du måste betala hyra, men om du inte betalar hyra - du tror att det är din egendom - då finns det problem. Likaså Hṛṣīkeśa innebär att den verkliga innehavaren är Krishna. Jag har fått den här egendomen. Det framgår av Bhagavad-gītā.

īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ
hṛd-deśe 'rjuna tiṣṭhati
bhrāmayan sarva-bhūtāni
yantrārūḍhāni māyayā
(BG 18.61)

Yantra: det är en maskin. Denna maskin har givits av Kṛṣṇa till mig eftersom jag önskade det att " om jag får en maskin som en mänsklig kropp så kan jag njuta på det här sättet" Så Kṛṣṇa uppfyller din önskan: "Okej Och om jag tänker, "Om jag får en maskin där jag kan direkt suga blod av andra djur" "Okej", Kṛṣṇa säger, "du tar maskinen av en tigerkropp och använder den." Så det här pågår. Därför är Hans namn Hṛṣīkeśa. Och när vi förstår rätt att "Jag är inte innehavaren av denna kropp. Kṛṣṇa är innehavare av kroppen. Jag ville ha en viss typ av kropp att använda för min sinnesnjutning. Han har gett det och jag är inte lycklig. Jag ska därför lära mig att använda maskinen för innehavaren, "detta är kallas bhakti Hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate (CC Madhya 19.170). När dessa sinnen - eftersom Kṛṣṇa är innehavare av sinnena - Han är innehavare av denna kropp - så när denna kropp kommer att användas för att tjäna Kṛṣṇa, det är perfektion i livet.