SV/Prabhupada 0036 - Meningen med livet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Meningen med livet
- Prabhupāda 0036


Lecture on BG 2.1-11 -- Johannesburg, October 17, 1975

Så när vi blir förbryllade med dessa materiella frågor, vad man ska göra - att göra eller inte göra, är detta exempel - då vi måste närma oss en guru. Detta är instruktionen, vi ser Pṛcchāmi tvāṁ dharma-sammūḍha-cetāḥ. När vi är förvirrade, kan vi inte urskilja vad som är religiöst och vad som inte är religiöst, Vi använder inte vår ställning ordentligt Det är kārpaṇya-doṣopahata-svabhāvaḥ (BG 2.7). Vid denna tid finns det behov av guru. Det är den vediska instruktionen. Tad-vijñānārthaṁ sa gurum evābhigacchet śrotriyaṁ brahma-niṣṭham (MU 1.2.12). Detta är vår plikt. Detta är civilisation, att vi stöter på så många problem i livet. Det är naturligt. I denna materiella värld den materiella världen är liv med problem. Padaṁ padaṁ yad vipadām (SB 10.14.58). Materiella världen innebär i varje steg det finns fara. Det är den materiella världen. Så därför ska vi ta råd från guru, från läraren, från den andlige mästaren hur man gör framsteg, eftersom det .. Det kommer att förklaras senare, att målet för vårt liv, åtminstone i denna mänskliga livsform, i den ariska civilisationen livets mål är att förstå vår konstitutionella ställning, "Vem är jag. Vem är jag.." Om vi ​​inte förstår "Vem är jag," då är jag lika med katter och hundar. De hundar, katter, de vet inte. De tror att de är kroppen. Det kommer att förklaras. Så i ett sådant tillstånd, när vi är förbryllade .. Egentligen är vi förbryllade i varje ögonblick. Därför är det nödvändigt att man närmar sig en ordentlig guru. Arjuna närmar sig Kṛṣṇa en förstklassig guru. Förstklassig guru. Guru innebär den Högste Herren. Han är guru för alla, parama-guru. Så vem som helst som representerar Kṛṣṇa, han är också guru. Det kommer att förklaras i det fjärde kapitlet. Evaṁ paramparā-prāptam imaṁ rājarṣayo viduḥ (BG 4.2). Så Kṛṣṇa visar genom exempel, när vi skall erbjuda vårt överlämmnande och acceptera en guru. Här är Kṛṣṇa. Så du måste acceptera Kṛṣṇa eller hans representant som guru. Då kommer dina problem att lösas. Annars är det inte möjligt, eftersom han kan säga vad som är bra för dig, vad som är dåligt för dig. Han frågar, YAC chreyaḥ syān niścitaṁ brūhi tat (BG 2.7). Niścitam. Om du vill ha råd, instruktion, niścitam, som är utan tvivel, utan någon illusion, utan några misstag, utan fusk, det kallas niścitam. Det kan du få från Kṛṣṇa eller Hans representant. Du kan inte få rätt information från en ofullkomliga person eller en bedragare. Det är inte rätt instruktioner. Numera har det blivit ett mode; alla blir guru och han ger sin egen åsikt, "Jag tror", "Enligt min åsikt." Det är inte guru. Guru betyder att han bör ge bevis från śāstra. Yaḥ śāstra-vidhim utsṛjya vartate kāma-kārataḥ: (BG 16.23) "Den som inte ger bevis, bevis, från śāstra, då "na siddhiṁ sa avāpnoti" han får inte vid något tillfälle framgång " na sukham "varken någon lycka i denna materiella värld," na parāṁ gatim " för att inte tala om upphöjelse i nästa liv" Detta är föreskrivet.