SV/Prabhupada 0038 - Kunskap kommer från Veda

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Kunskap kommer från Veda
- Prabhupāda 0038


Lecture on BG 7.1 -- Hong Kong, January 25, 1975

Nu, Kṛṣṇa är där.. Vi har Kṛṣṇa's bild, Kṛṣṇa's foto, Kṛṣṇa'stempel, så många Kṛṣṇa's. De är inte fiktiva. De är inte fantasi, som Māyāvādī filosofen tänker att "du kan tänka dig i ditt sinne." Nej man kan inte föreställa sig . Det är en annan dårskap. Hur kan du föreställa dig Gud? Då har Gud blivit föremålet för din fantasi. Han är ingen substans. Det är inte Gud. Vad som är tänkt, det är inte Gud. Gud är närvarande framför dig, Kṛṣṇa. Han kommer hit på denna planet. Tadātmānaṁ sṛjāmy aham, sambhavāmi Yuge Yuge. Så de som har sett Gud, ta information från dem.

tad viddhi praṇipātena
paripraśnena sevayā
upadekṣyanti te jñānaṁ
jñāninas tattva-darśinaḥ
(BG 4.34)

Tattva-darśinaḥ. Om du inte har sett, hur kan du ge information om sanningen till andra? Så Gud ses, inte bara sedd i historien. I historien, när Kṛṣṇa var närvarande på den här planeten, historien om slaget vid Kurukṣetra där denna Bhagavad-Gita talades, det är att ett historiskt faktum. Så vi kan även se genom historien Bhagavan Sri Krishna och genom śāstra också Śāstra-cakṣusā. Precis som i nuläget, Kṛṣṇa är inte fysiskt närvarande, men vi förstår genom Sastra vad är Kṛṣṇa.

Så śāstra-cakṣusā. Śāstra... Antigen genom direkt förnimmelse eller genom śāstra... Genom śāstra uppfattningen är bättre än direkt varseblivning. Därför vår kunskap, de som följer de vediska principerna, deras kunskap härrör från Vedas. De fabricerar inte någon kunskap. Om en sak är förstådd genom bevis från Veda, är detta faktum. Så Kṛṣṇa förstås genom Vedas. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15). Det framgår av Bhagavad-Gita. Du kan inte föreställa dig Kṛṣṇa. Om någon skojare säger att "jag inbillar," det är bedrägeri. Du måste se Kṛṣṇa genom Veda. Vedaiś ca sarvair aham eva vedyaḥ (BG 15.15). Det är syftet med att studera Veda. Därför kallas det Vedānta. Kṛṣṇa's kunskap är Vedānta.