SV/Prabhupada 0041 - Nuvarande liv, är inte gynnsamt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Nuvarande liv, är inte gynnsamt
- Prabhupāda 0041


Lecture on BG 9.1 -- Melbourne, June 29, 1974

Komplett kunskap. Så om du läser Bhagavad-Gita, får du fullständig kunskap. Så vad Bhagavān säger?

idaṁ tu te guhyatamaṁ
pravakṣyāmy anasūyave
(BG 9.1)

Bhagavān, Kṛṣṇa, undervisar Arjuna. Så i nionde kapitlet säger Han, "Min käre Arjuna, Jag talar nu till er den mest hemliga kunskap "guhyatamaṁ.. Tamaṁ betyder superlativ. Positiv, komparativ och superlativ. I sanskrit, tara-tama. Tara är komparativ och tama betyder superlativ. Så här säger Bhagavān, den perfekta Gudomens Personlighet, idaṁ tu te guhyatamaṁ pravakṣyāmy: "Nu talar jag till er den mest hemliga kunskap." Jnanam Vijnana-sahitaṁ. Kunskapen är med full vetskap, inte att fantasin. Jnanam Vijnana-sahitaṁ. Vijnana betyder "vetenskap", "praktisk demonstration." Så jñānaṁ vijñāna-sahitaṁ yaj jñātvā Om du lär dig denna kunskap, yaj jñātvā mokṣyase 'śubhāt. Aśubhāt. Mokṣyase innebär att du får befrielse och aśubhāt betyder "ofördelaktigt." ofördelaktigt. Så vårt nuvarande liv, i nuet, nuvarande liv innebär så länge vi har denna materiella kropp, är det ofördelaktigt. Mokṣyase aśubhāt. Aśubhāt betyder ofördelaktigt.