SV/Prabhupada 0040 - Här är en Högsta Person

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Här är en Högsta Person
- Prabhupāda 0040


Lecture on BG 16.8 -- Tokyo, January 28, 1975

Det finns miljontals och miljarder levande varelser, och varje hjärta, han sitter där. Sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca (BG 15.15) Han hanterar det på det viset. Så om vi tycker att han kontrollerar som oss, det är vår missuppfattning. Han kontrollerar. Det är en som kontrollerar. Med obegränsad kunskap och obegränsade assistenter, med obegränsade krafter, Han förvaltar. Dessa impersonalister, kan kan inte tänka sig att en person kan vara så obegränsat mäktig. Därför de blir impersonalister. De kan inte tänka på. Impersonalisterna, de kan inte föreställa sig... De tänker, När man är en person, är man en person som mig. Jag kan inte göra det här. Därför kan inte Han göra det " De är därför mūḍha. Avajānanti mam mūḍhāḥ (BG 9.11). De jämför Kṛṣṇa med sig själv. Precis som han är en person, på samma sätt är Kṛṣṇa en person. Han förstår inte. Veda informera om att "Även om Han är person, Han upprätthåller alla obegränsade personer." Det vet de inte om. Eko yo bahūnāṁ vidadhāti kāmān Denna enda person, Han upprätthåller många miljoner,många miljoner, miljarder människor. Vi är alla, var och en, vi är personener. Jag är en personen. Du är en person. Myran är en person. Katten är en person. Hunden är en person, och insekten är en person. Träden är en person. Alla är en person. Alla är en person. Och det finns en annan person. Det är Gud, Kṛṣṇa Att en person upprätthåller alla dessa sorter av miljoner och miljarder personer. Detta är den vediska i ... Eko yo bahūnāṁ vidadhāti Kaman, nityo nityānāṁ cetanaś cetanānām (Katha Upaniṣad 2.2.13). Detta är informationen.

Så Krishna säger också i Bhagavad-gītā, ahaṁ sarvasya prabhavo mattaḥ sarvaṁ pravartate iti matvā bhajante māṁ... (BG 10.8) Därför när en hängiven, när han förstår grundligt att "Här är en Högsta Person, "vem är ledare, som är den som kontrollerar, som är den ansvarige för allt, då överlämnar han sig till honom och blir Hans hängivne.