SV/Prabhupada 0047 - Krishna är absolut

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Krishna är absolut
- Prabhupāda 0047


Lecture on BG 7.1 -- Upsala University Stockholm, September 8, 1973

Det finns olika typer av yogasystem, bhakti-yoga, jñāna-yoga, karma-yoga, haṭha-yoga, dhyāna-yoga. Så många yogas. Men bhakti-yoga är det högsta. Det framgår av det sista kapitlet. Jag läser för er sjunde kapitel. I slutet av sjätte kapitlet, säger Kṛṣṇa:

yoginām api sarveṣāṁ
mad-gatenāntar-ātmanā
śraddhāvān bhajate yo māṁ
sa me yuktatamo mataḥ
(BG 6.47)

Yoginām api sarveṣām. Den som utövar yoga systemet, han kallas yogi. Så Kṛṣṇa säger, yoginām api sarveṣām: "Av alla yogis..." Jag har redan sagt. Det finns olika typer av yogis. "Av alla yogis..." Yoginām api sarveṣām. Sarveṣām betyder "av alla yogier." Mad-gatenāntar-ātmanā: "Den som tänker på Mig inom sig själv." Vi kan tänka på Kṛṣṇa. Vi har Kṛṣṇa form. Kṛṣṇas Gudsgestalter, dyrkar vi. Så om vi engagera oss själva i dyrkan av Gudsgestalterna, i form av Kṛṣṇa, vilket inte är skilt från Kṛṣṇa eller, i avsaknad av Gudsgestalterna, om vi sjunger det heliga namnet Kṛṣṇa, som också är Kṛṣṇa. Abhinnatvān nama-nāminoḥ (CC Madhya 17.133). Kṛṣṇa är Absolut. Därför är det ingen skillnad mellan Honom och Hans namn. Det är ingen skillnad mellan Honom och Hans form. Det är ingen skillnad mellan Honom och Hans bild. Det är ingen skillnad mellan Honom och Hans ämnen. Allt om Kṛṣṇa är Kṛṣṇa. Detta kallas absolut kunskap. Så antingen du sjunger Kṛṣṇa namn eller du dyrkar Kṛṣṇa form - allt är Kṛṣṇa. Så det finns olika former av hängiven tjänst.

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
(SB 7.5.23)

Du bara lyssnar om Kṛṣṇa. Detta hörande är också Kṛṣṇa. Precis som vi just nu försöker att höra om Krishna. Så detta hörande är också Kṛṣṇa. Dessa pojkar och flickor, de sjunger. Detta sjungande är också Kṛṣṇa. Śravaṇaṁ kīrtanam. Sen smaraṇam. När du sjunger om Kṛṣṇa, om du kommer ihåg bilden av Kṛṣṇa, som också är Kṛṣṇa. Eller du ser bilden av Kṛṣṇa. Det är också Kṛṣṇa. Du ser Gudsgestalterna av Kṛṣṇa. Det är Kṛṣṇa. Du lär dig något om Kṛṣṇa. Det är också Kṛṣṇa. Så hur som helst,

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
(SB 7.5.23)

Vilken som helst av dessa nio punkter, om du accepterar, du omedelbart kontaktar Kṛṣṇa. Antingen du accepterar alla nio punkter eller åtta eller sju eller sex eller fem eller fyra eller tre eller två, åtminstone en, Om du verkligen håller fast vid och... Antag att detta reciterande. Det kostar ingenting. Vi sjunger över hela världen. Vem som helst kan sjunga genom att höra oss. Det kostar dig ingenting. Och om du sjunger, finns det inget att förlora för dig. Så... Men om du gör, sedan omedelbart du kontaktar Kṛṣṇa. Det är fördelen. Omedelbart. Eftersom Kṛṣṇas namn och Kṛṣṇa är icke... Abhinnatvān nama-nāminoḥ (CC Madhya 17.133). Detta är de beskrivningar som ges av den Vediska litteraturen. Abhinnatvān nama-nāminoḥ. Nama cintāmaṇiḥ kṛṣṇaḥ. Kṛṣṇa's namn är Cintamani. Cintamani betyder andliga. Cintamani-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-lakṣāvṛteṣu (Bs 5.29). Dessa är de vediska beskrivningarna Var Kṛṣṇa bor, den platsen beskrivs: Cintamani-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam (Bs 5.29). Så nāma , det heliga namnet nāma, är också cintāmaṇi, andliga. Nama cintāmaṇiḥ kṛṣṇaḥ. Han är den samma Kṛṣṇa, personen. Nama cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś caitanya (CC Madhya 17.133). Caitanya betyder inte död, men levande varelse. Du kan få samma förmån genom att recitera namn som du får genom att personligen tala med Kṛṣṇa Det är också möjligt. Men detta kommer successivt att förverkligas. Nama cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś caitanya-rasa-vigrahaḥ. Rasa-vigraha betyder glädjen, reservoaren av all glädje. Som, när du sjunger namnet Hare Kṛṣṇa, så gradvis kommer du att uppleva transcendental njutning. Precis som dessa pojkar och flickor, medan de sjunger, de dansar i glädje. Ingen kunde förstå dem. Men de är inte galna människor, för att de sjunger. I själva verket får de lite njutning, transcendental njutning. De är därför de dansar. Det är inte en hunddans. Nej. Det är verklig andlig dans, själens dans. Så... Därför, Han kallade rasa-vigraha, reservoar av all njutning.

Nama cintāmaṇiḥ kṛṣṇaś caitanya-rasa-vigrahaḥ pūrṇaḥ (CC Madhya 17.133). Purna, komplett. Inte en ända procent mindre än Krishna. Nej hundra procent Kṛṣṇa Komplett. Pūrṇa. Pūrṇa betyder komplett. Pūrṇaḥ śuddhaḥ. Śuddha betyder Renad. Det finns föroreningar i den materiella världen. Materiellt, vilket namn du än sjunger, eftersom det är materiellt kontaminerat, du kan inte fortsätta det särskilt länge. Detta är en annan erfarenhet. Men detta sjungande av Hare Kṛṣṇa-mantrat, om du håller på och sjunger under tjugofyra timmar, du kommer aldrig att känna dig trött. Det är testet. Du håller på och sjunger. Dessa pojkar kan sjunga tjugofyra timmar, utan att äta någonting, utan att dricka. Det är så fint. Eftersom det är komplett, andligt, śuddha. Śuddha betyder ren. Inte materiellt förorenat. Materielll njutning, vilken som helst njutning... Den högsta njutningen i den materiella världen är sex. Men du kan inte njuta av det i tjugofyra timmar. Det är inte möjligt. Du kan njuta av det i några minuter. Det är allt. Även om du är tvungen att njuta , kommer du att förkasta det: "Nej, inte mer." Det är materiellt. Men andligt betyder att det finns inget slut. Du kan njuta ständigt, tjugofyra timmar. Det är andlig njutning. Brahma-saukhyam anantam (SB 5.5.1). Anantam. Anantam betyder oändlig.