SV/Prabhupada 0051 - Trög hjärna kan inte förstå vad som är bakom denna kropp

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Trög hjärna kan inte förstå vad som är bakom denna kropp
- Prabhupāda 0051


Interview with Newsweek -- July 14, 1976, New York

Intervjuare: Tror du att en dag att rörelsen för Kṛṣṇamedvetande kommer att sprida sig till alla människor i världen?

Prabhupāda: Det är inte möjligt. Det är mer för den mest intelligenta klassen av män. Så det, denna rörelse, är för den mest intelligenta klassen av män.

Intervjuare: Men bland de mest intelligenta klasserna.

Prabhupāda: Om man inte tillhör den intelligenta klassen..., man kan inte förstå. Så vi förväntar oss inte att alla är intelligenta. Kṛṣṇa ye bhaja se baḍa catura. Om man inte är mycket intelligent, kan han inte bli Kṛṣṇamedveten , eftersom det är ett annat ämne. Människor är upptagna med det kroppsliga begreppet av liv. Det är bortom det. Så en trög hjärna kan inte förstå vad som är bortom denna kropp. Så du kan inte räkna med att alla kommer att förstå Kṛṣṇamedvetande. Det är inte möjligt.

Intervjuare: Det har varit en hel del tal om genetisk perfektion av mänskligheten, eller, säg, försök till en genetisk perfektion.

Prabhupāda: Vad är genetisk?

Intervjuare: Tja... Vad är genetisk perfektion?

Bali-Mardana: Vi diskuterade i går om vetenskapen om genetik. De försöker att förstå de egenskaper, hur kropp och själ bildas, och sedan försöka ändra det.

Prabhupāda: Det har vi redan... Var är den där boken?

Rāmeśvara: Svarūpa Dāmodara's book.

Prabhupāda: Ja. Hämta.

Rāmeśvara: Vad är din fråga?

Intervjuare: Min fråga är... Du nämnde tidigare om användande av de teknologiska verktyg, och om det finns några samhällen där det finns några...

Prabhupāda: Denna bok är inte här? Ingenstans?

Intervjuare: Låt mig fråga dig. Om genom tekniska hjälpmedel mänskligheten gör någon förbättring, Med andra ord, är den genomsnittlige mannen mycket mer intelligent, vad du skulle anse nu att vara en intelligent man...

Prabhupāda:: Intelligent man... Om man förstår att man inte är denna kropp - man är i kroppen... Precis som du har fått en skjorta. Du är inte skjortan. Vem som helst kan förstå. Du är innanför skjortan. På samma sätt, en person som förstår att han inte är kroppen - han är i kroppen... Det kan vem som helst förstå eftersom när kroppen är död, vad är skillnaden? Eftersom den levande kraften i kroppen är borta, därför kallar vi kroppen död.

Intervjuare: Men det finns några mycket intelligenta män som inte är andligt upplysta, kanske till och med män som förstår att de inte är, eller att kroppen är inte allt, kroppen är död och det är något annat. Varför är inte dessa män andligt medvetna?

Prabhupāda: Om man inte förstår denna enkla sak, att han inte är kroppen, då är han inte bättre än ett djur. Det är den första förståelsen på en andlig plattform. Om han tror att han är kroppen, då han är i samma kategori som djuren.

Rāmeśvara: Hennes fråga är... Antag att någon har någon tro på livet efter döden, och han kan vara en intelligent enligt materiell standard. Varför är inte han automatiskt...?

Prabhupāda: Nej, materiell standard är ingen intelligens. Materiell standard är att "Jag är denna kropp. Jag är Amerikan. Jag är en Indier. Jag är en räv. Jag är en hund. Jag är en man. " Detta är materiell förståelse. Andlig förståelse är längre än så, att "Jag är inte denna kropp." Och när han försöker att förstå denna andliga identifikation, då han är intelligent. Annars är han inte intelligent.

Intervjuare: Så betyder det...

Prabhupāda: De har beskrivits som mūḍha. Mūḍha betyder åsnor. Så det här är den första förståelsen, att man inte ska identifiera sig med denna kropp.

Intervjuare: Vilken förståelse kommer efter...?

Prabhupāda: Precis som en hund. Hunden förstår att han är kroppen. Om en man förstår på samma sätt - han är kroppen - då är han inte bättre än hunden.

Intervjuare: Vilka andra förståelser kommer efter detta?

Bali-Mardana: När du inser att du inte är kroppen, vad kommer härnäst?

Prabhupāda: Ha! Det är en intelligent fråga. Då måste man ta reda på att "jag är engagerad endast i detta kroppsliga begrepp av liv. Men vad är mitt engagemang? "Det utfrågas av Sanātana Gosvāmī,i, att "Du har lättat mig från detta materiella engagemang. Låt mig veta vad som är min plikt. " Av den anledningen måste man gå till den andlige mästaren, att veta, förstå vad som är hans plikt nu. "Om jag inte är denna kropp, vad är min plikt? Eftersom jag är upptagen både natt och dag med denna kropp. Jag äter, jag sover jag har sex, jag försvarar - det är alla kroppsliga nödvändigheter. Om jag inte är kroppen, vad är min plikt? " Det är intelligens.

Rāmeśvara: Så du sa, "Vad är nästa sak efter att ha insett att du inte är den här kroppen?" Prabhupāda säger nästa sak är att ta reda på vad du bör göra, och för att göra det tar man information från en självförverkligad själ eller andlig mästare.

Intervjuare: Andlig mästare i form av hans böcker.

Bali-Mardana: Personligen eller...

Pusta Krishna: Prabhupāda förklarade att nu i den kroppsliga konceptet har vi så många uppgifter. Vi arbetar, vi har sexliv, vi äter, sover, försvara oss - så många saker. Allt detta är i förhållandet till kroppen. Men om jag inte denna kropp, vad är min plikt? Vad är mitt ansvar? Så nästa sak är att när man förstår detta, då måste han ta emot instruktioner från den andlige mästaren, göra framsteg och förstå vad verklig plikt är. Det är väldigt viktigt.

Prabhupāda: Även för att äta, sova, sexliv och försvar kräver vi en viss kunskap från en lärare. Säg för att äta, så vi tar kunskap från experter vilken typ av mat vi skall ta, vilken typ av vitamin, vilken typ av... Så det kräver också utbildning. Och sova kräver också utbildning. Också för det kroppsliga livsbegreppet måste man ta kunskap från andra. Så när han är över det kroppsliga livsbegreppet - Han förstår att "jag är inte denna kropp, jag är andesjäl" - så samma sätt han måste ta lärdom och utbildning från en expert.