SV/Prabhupada 0062 - Se Krishna tjugofyra timmar om dygnet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Se Krishna tjugofyra timmar om dygnet
- Prabhupāda 0062


Lecture on SB 1.8.18 -- Chicago, July 4, 1974

Prabhupāda: Ārādhito Yadi haris tapasā tataḥ kiṁ. Om du har kunnat dyrka Kṛṣṇa, då finns det inget behov av mer självtukt, botgöring... Att självförverkliga eller att lära känna Gud det finns så många processer, självtukt, botgöring. Ibland går vi till skogen, går till skogen för att se var är Gud, där... Det, det finns olika processer, men śāstra säger att faktiskt om du dyrkar Kṛṣṇa, ārādhito yadi haris tapasā tataḥ kiṁ, att det finns inget mer behov av att genomgå svår botgöring och självtukt. Och narādhito, narādhito yadi haris tapasā tataḥ kim, och slutligen efter att ha gått genom..., genomgått svår självtukt och botgöringar, om, om du inte vet vad som är Kṛṣṇa, vad är det då för mening? Det är meningslöst. Narādhito yadi haris tapasā tataḥ kim, antar bahir yadi haris tapasā tataḥ kiṁ. På samma sätt, om du kan se Kṛṣṇa tjugofyra timmar, inom och utanför, då är det slutet på all självtukt. Så här säger Kṛṣṇa igen, säger Kuntī att "Även fast Kṛṣṇa är innanför och utanför, eftersom vi inte har ögon för att se honom, "alakṣyam," inte syns ". Precis som här Kṛṣṇa var närvarande i slaget vid Kurukṣetra, bara de fem Pāṇḍavas, precis som, och deras mor Kuntī, de kunde förstå att Kṛṣṇa, är Gudomens Högsta Personlighet. Och några andra. Så även om Kṛṣṇa var närvarande, några tog honom för en vanlig människa. Avajā..., avajānanti māṁ mūḍhā mānuṣīṁ tanum āśritam. Eftersom Han var mycket vänlig mot människosamhället, kom han personligen. Ändå, eftersom de inte hade några ögon att se Honom, de kunde inte se. Därför säger Kuntī alakṣyam, "Du är inte synlig, Även om Du är antaḥ bahiḥ, sarva-bhutanam. " Inte för att antaḥ bahiḥ i den hängivne - alla. Kṛṣṇa finns i allas hjärtan, īśvaraḥ sarva-bhūtānāṁ hṛd-deśe. Pekar, här, hṛd-deśe här i hjärtat, är Kṛṣṇa. Så, därför, meditation, yogaprincipen, är att finna Kṛṣṇa i hjärtat. Det kallas meditation. Så Kṛṣṇa's position är alltid transcendental. Om vi ​​accepterar denna transcendentala process, Kṛṣṇamedvetande, reglerande principer, och försöker bli fri från syndigt liv. Eftersom du inte kan se Kṛṣṇa eller förstår Kṛṣṇa medan du utför alla syndfulla aktiviteter. Då är det inte möjligt. Na mam duṣkṛtino mūḍhāḥ prapadyante narādhamāḥ. De som är duṣkṛtinaḥ... Kṛti betyder merit, meriterande; men duṣkṛti, men merit för syndiga aktiviteter. Så vi ber därför våra... Vi ska inte begära; detta är vår, jag menar, regler och reglering, att man måste frigöra sig från syndfulla handlingar. De syndfulla aktiviteter, de fyra pelarna i syndfullt liv, är otillåtet sexliv, köttätande, berusning och spel. Så våra studenter uppmanas..., inte uppmanas, de måste följa; annars kommer de att falla ner. Eftersom en syndfull människa inte kan förstå Gud. Å ena sidan ska vi träna de reglerande principerna och den hängivna processen, Å andra sidan bör vi undvika syndfulla aktiviteter. Då är Kṛṣṇa närvarande, och du kan prata med Kṛṣṇa. vi kan vara med Kṛṣṇa. Kṛṣṇa. är så snäll. Precis som Kuntī talar med Kṛṣṇa som hennes brorson, på samma sätt kan du prata med Kṛṣṇa som din son, din make, som din älskare, som din vän, din herre, som du vill. Så jag är mycket glad över detta, att se Chicago templet. Ni gör det mycket fint, och hallen är också mycket fin. Så gå vidare med er serviceattityd och förverkliga Kṛṣṇa. Då kommer ert liv att lyckas. Tack så mycket.

Hängivna: Jaya! Hari bol!