SV/Prabhupada 0067 - Goswamis brukade bara sova två timmar

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Goswamis brukade bara sova två timmar
- Prabhupāda 0067


Lecture on SB 1.16.26-30 -- Hawaii, January 23, 1974

Så vad Kṛṣṇarörelsen gör för framsteg, är på grund av på Śrī Caitanya Mahāprabhu's storsinta medkänsla för de fattiga människor som lider i denna Kali-yuga. Annars att bli Kṛṣṇamedveten är inte något lätt jobb, inte lätt. Så de som får chansen att bli Kṛṣṇamedvetna genom Śrī Caitanya Mahāprabhus barmhärtighet , De bör inte missa den möjligheten. Det kommer att vara som att ta självmord. Fall inte ner. Det är mycket enkelt. Bara sjung Hare Kṛṣṇa mantrat, inte alltid, tjugofyra timmar, även om Caitanya Mahāprabhu rekommenderar, kīrtanīyaḥ sadā hariḥ (CC Adi 17.31), alltid sjunga. Det är principen. Men vi kan inte göra det eftersom vi är så mycket överväldigade av påverkan av Kali. Så åtminstone sexton rundor. Missa inte detta. Missa inte detta. Vad är svårigheten, sexton rundor? Som mest kommer det att ta två timmar. Du har fått tjugofyra timmar. Du vill sova; okej, sov, tio timmars sömn. Det rekommenderas inte. Sov inte mer än sex timmar. Men de vill sova. De vill sova tjugofyra timmar. Det är deras önskan i Kali-yuga. Men nej. Då kommer du att slösa tid. Minimera äta, sova, para och försvara. När det är noll, är det perfektion.

Eftersom dessa är kroppsliga nödvändigheter. Äta, sova, para, försvara det är kroppsliga nödvändigheter. Men jag är inte denna kropp. Dehino "smin yathā Dehe kaumāram... (BG 2.13). Så den insikten tar tid. Men när vi faktiskt går framåt i Kṛṣṇamedvetande, måste vi veta vår plikt. Sova högst sex timmar. Som mest åtta timmar. Som mest, de som inte kan kontrollera. Men inte tio timmar, tolv timmar, femton timmar, nej. Men vad är meningen med...? Någon gick för att se en avancerad hängiven, och klockan nio låg han och sov. Och han är avancerad hängiven. Eh? Är inte det? Så vad är...? Vilken typ av hängiven är han? En hängiven måste stiga upp tidigt på morgonen, vid fyra Vid fem måste han avsluta sitt bad och annat. Sedan börjar han recitera och så många... Tjugofyra timmars engaemang måste vara där. Så sova är inte bra. Gosvāmīs brukade sova bara två timmar. Jag skriver också på natten böcker, och jag sover också, inte mer än tre timmar. Men jag tar ibland lite, mer sova. Inte som... Jag imiterar inte Gosvāmīs. Det är inte möjligt. Men så långt som möjligt, så alla bör försöka undvika. Och undvika att sova innebär att om vi äter mindre, då kan vi undvika. Äta, sova. Efter att ha ätit, är det sömn. Så om vi äter mer, då sover vi mer. Om vi ​​äter mindre, vi sover mindre. Äta, sova, para. Och parning bör undvikas. Det är en stor restriktion. Sexliv bör minimeras så långt som möjligt. Därför har vi denna begränsning, "Inget otillåtet sex." Sexliv, vi säger inte, "Det kan du inte göra." Det kan ingen göra. Därför sexliv innebär gift liv, en liten eftergift. En licens, "Okej, du tar denna licens." Men inte otillåten sex. Då kommer du aldrig att kunna. Så äta, sova, para och försvara. Och försvara, vi försvarar på så många sätt, men fortfarande är krig där, och angrepp från den materiella naturen... Ert land försvarar så bra, men nu tas bensinen bort. Du kan inte försvara. På samma sätt kan allt tas bort när som helst. Så lita på Kṛṣṇa för att försvara, försvar. Avaśya rakṣibe Kṛṣṇa. Detta kallas att överlämna sig. Överlämna sig innebär... säger Kṛṣṇa att "Du överlämnar dig till mig," sarva-dharmān parityajya (BG 18.66). Låt oss tro det, att "Krishna ber att vi överlämnar oss. Låt mig ge upp. Han måste skydda mig i fara." Det kallas överlämning.