SV/Prabhupada 0078 - Helt enkelt med tro försök att höra

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Helt enkelt med tro försök att höra
- Prabhupāda 0078


Lecture on SB 1.2.16 -- Los Angeles, August 19, 1972

So śuśrūṣoḥ śraddadhānasya vāsudeva-kathā-ruciḥ. I den tidigare versen, det har förklarats, yad anudhyāsinā yuktāḥ (SB 1.2.15). Man måste alltid vara engagerad alltid tänka. Detta är svärdet. Du måste ta detta svärd av Kṛṣṇamedvetande. Då blir du fri. Knuten skärs av av detta svärd. Så... Hur kan vi kan få detta svärd? Denna process beskrivs här att du helt enkelt, med tro, försöker att höra. Du får svärdet. Det är allt. Faktiskt, vår Kṛṣṇamedvetna rörelse sprider sig. Vi får svärdet en efter en, helt enkelt genom att höra. Jag startade denna rörelse i New York. Ni vet alla. Jag hade egentligen inte någon svärd. Precis som i vissa religiösa rörelser, de tar de religiösa skrifterna i ena handen och svärdet i en annan hand: "Du godkänner denna skrift, annars skär jag huvudet av dig." Detta är också en slags predikning. Men jag hade också svärd, men inte den typen av svärd. Detta svärd - att ge människor chansen att höra. Det var allt. Vāsudeva-kathā-ruciḥ. Så fort han får en ruci... Ruci. Ruci betyder smak. "Ah, här samtalar Kṛṣṇa, mycket trevligt. Låt mig höra." Genom detta får du svärdet, omedelbart. Svärdet är i din hand.

Vāsudeva-kathā-ruciḥ Men ruci kommer till vem? Denna smak? Eftersom, jag flera gånger har förklarat, smaken, precis som kandisocker. Alla vet att den är mycket söt, men om du ger till en man som lider av gulsot, kommer hans smak vara bitter. Alla vet att kandisocker är söt, men mannen som lider av sjukdomen, gulsot, han kommer att uppleva smaken av kandisocker som mycket bitter. Alla vet det. Det är ett faktum.

Så ruci, smaken för att höra vāsudeva-kathā, kṛṣṇa-kathā, Denna materiellt sjuke person kan inte smaka. Denna ruci, smak. För att få denna smak finns preliminära aktiviteter. Vad är det? Första sak är uppskattning: "Åh, det är mycket fint" Ādau sraddha, śraddadhāna. Så śraddhā, uppskattning är början. Sedan sādhu-saṅga (CC Madhya 22.83). Sedan umgås: "Okej, dessa människor sjunger och talar om Kṛṣṇa. Låt mig komma och sitta ner och låt mig höra mer." Detta kallas sādhu-saṅga. De som är hängivna, att umgås med dem. Detta är det andra steget. Det tredje steget är bhajana-kriyā. När man umgås fint, då kommer han att känna, "Varför inte bli en lärjunge?" Så vi får en ansökan Prabhupāda,, om du vänligen accepterar mig som din lärjunge." Detta är början på bhajana-kriyā bhajana-kriyā innebär att vara engagerad i Herrens tjänst. Detta är det tredje steget.