SV/Prabhupada 0077 - Du kan vetenskapligt och filosofiskt studera

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Du kan vetenskapligt och filosofiskt studera
- Prabhupāda 0077


Ratha-yatra -- San Francisco, June 27, 1971

Kṛṣṇa säger, de som ständigt, tjugofyra timmar är engagerade i Kṛṣṇas tjänst... Precis som dessa studenter, medlemmar i rörelsen för Kṛṣṇamedvetande , du vill se dem engagerade tjugofyra timmar i Kṛṣṇa's tjänst. Det är den, jag menar, betydelsen av Kṛṣṇamedvetande. De är alltid engagerade. Denna Ratha-yatra ceremoni är ett av föremålen, så att åtminstone en dag, ni alla kommer att kunna vara engagerade i Kṛṣṇamedvetande. Så det här är bara träning, och om du praktiserar under hela ditt liv, vid tidpunkten för dödsfallet, om du lyckligtvis kan minnas Kṛṣṇa, så, är ditt liv framgångsrikt. Denna träning krävs. yaṁ yaṁ vāpi smaran loke tyajaty ante kalevaram (BG 8.6). Vi måste ge upp denna kropp, det är säkert. Men vid tidpunkten för dödsfallet, om vi minns Kṛṣṇa, med en gång kommer du till Kṛṣṇas boning. Kṛṣṇa är överallt, men ändå har Kṛṣṇa en särskild boning, som kallas Goloka Vṛndāvana. Ni kan förstå att vår kropp, betyder sinnena, och över sinnena är inre sinnet, vilket är mycket subtilt, som styr sinnena, och över inre sinnet finns intelligens, och över intelligensen finns själen. Vi har ingen information, men om vi utövar detta bhakti-yoga systeme, gradvis vi förstår vad jag är. Jag är inte denna kropp. Detta, i allmänhet även stora, stora forskare, stora, stora filosofer, vetenskapsmän, de har också detta kroppsliga livsbegrepp. Alla tänker, "Jag är kroppen", men det är fel. Vi är inte denna kropp. Låt mig förklara. Kropp betyder sinnena, men sinnena styrs av inre sinnet, och inre sinnet styrs av intelligensen, och intelligensen styrs av själen. Det känner ni inte till. Det finns inget utbildningssystem i hela världen som lär hur man ska förstå själens existens, vilket är den främsta nödvändigheten av förståelse för människan. En människa är inte avsedd för att slösa sin tid som ett djur, bara äta, sova, para och försvara sig. Det är djurliv. Den extra intelligens hos människan bör utnyttjas för hur man ska förstå "Jag är... Vad är jag? Jag är en andesjäl." Om vi ​​förstår att "jag är en andesjäl", " att detta kroppsliga livsbegrepp , som har spelat sådan förödelse i denna värld... Med det kroppsliga livsbegreppet tänker jag "Jag är Indier," du tänker "Amerikan", han tänker något, något. Men vi är alla ett. Vi är andesjäl. Vi är alla eviga tjänare till Kṛṣṇa, Jagannātha.

Så idag är en mycket trevlig, gynnsam dag. På denna dag Herren Kṛṣṇa, när han var närvarande på jorden, Han deltog i en solförmörkelseceremoni på Kurukṣetra, och Kṛṣṇa, tillsammans med sin bror Balarāma och Subhadra, syster, kom för att besöka Kurukṣetra fältet. Det Kurukṣetra finns fortfarande i Indien. Om ni en dag kommer att åka till Indien kommer ni att upptäcka att Kurukṣetra marken är där. Så den här Ratha-yatra ceremoni utförs i åminnelse Av Kṛṣṇa's besök i Kurukṣetra med hans bror och syster. Så Herren Jagannātha, Herren Caitanya Mahāprabhu, Han var i extas. Han vari en anda av kärlek som Rādhārāṇī,, så han tänkte, "Kṛṣṇa, snälla kom tillbaka till Vṛndāvana." Så Han dansade innan Ratha-yatra, och ni kommer att förstå om ni läser några av de böcker som publicerats av er..., publicerat av vårt sällskap. En av böckerna kallas Herren Caitanyas undervisning. Det är rn mycket viktigt bok. Om du vill lära dig om denna Kṛṣṇamedvetna rörelse, har vi tillräckligt med böcker. Du kan vetenskapligt och filosofiskt studera. Men om du inte har någon lust att studera, om du helt enkelt tar det här sjungandet av Hare Kṛṣṇa, gradvis kommer allt att uppenbaras för er. och ni kommer att förstå er relation med Kṛṣṇa. Jag tackar så mycket för ert deltagande i denna ceremoni. Låt oss nu sjunga Hare Kṛṣṇa och fortsätta med Jagannātha Swami. Hare Kṛṣṇa.