SV/Prabhupada 0096 - Vi måste studera från personen Bhagavata

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vi måste studera från personen Bhagavata
- Prabhupāda 0096


Lecture on BG 13.4 -- Miami, February 27, 1975

Detta Jag tänker "Amerikan, Indier, hinduiska, muslimska," det här är alla smutsiga saker i mitt hjärta. Du rengör ditt hjärta. Hṛdy antaḥ-sthaḥ abhadrāṇi. Smutsiga saker är i mitt hjärta, så om vi renar vårt hjärta, då blir vi fria från denna beteckning. Naṣṭa-prāyeṣu abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā (SB 1.2.18). Naṣṭa-prāyeṣu abhadreṣu nityaṁ bhāgavata-sevayā. Nityaṁ bhāgavata ...

Och bhāgavata innebär boken bhāgavata och personen bhāgavata. Personen bhāgavata är andlig mästare. Eller någon upphöjd hängiven. Han är bhāgavata,mahā-bhāgavata, bhāgavata. Så bhāgavata-sevayā innebär inte bara att läsa Bhagavad-gītā och Bhāgavatam, men vi måste studera från den person bhāgavata Det är vad. som krävs. Caitanya Mahāprabhu rådde, bhāgavata paṛā giyā bhāgavata-sthāne: "Om du vill lära dig Bhāgavata, gå då till den personen Bhāgavata som är en självförverkligad själ."

Inte en professionell. Det kommer inte att hjälpa dig. Officiell professionell - jag går till ett tempel, till en kyrka, och gå tillbaka till helvetiskt skick ..., nej. Du associerar bara med personen Bhāgavata som är en självförverkligad själ och höra från honom denna samma bok, samma kunskap. Kṛṣṇa's representant. Precis som Kṛṣṇa säger, tat samāsena me śṛṇu. Me śṛṇu: "Hör från mig eller min representant Då kommer du att gynnas.."

Så dessa centra öppnas bara för att ge möjlighet till de människor som lider inte bara i detta liv, liv efter liv.

ei rupe brahmanda bhramite kona bhagyavan jiva
guru-krsna-krpaya paya bhakti-lata-bija
(CC Madhya 19.151)

Så det är vår plikt, vi har tagit denna skyldighet på uppdrag av Kṛṣṇa. Kṛṣṇa kommer personligen för att undervisa. Precis som han lämnade sin Śrīmad-Bhāgavatam. Och han anförtror sina hängivna att förklara för folk i allmänhet. Vi försöker att göra det. Vi har inte tillverkat något eller hittat på något eget Tillgången och egendomen är där. Vi är bara ett bud som distribuerar.

Det är allt. Och vi har inga svårigheter. Om vi ​​helt enkelt presenterar Bhagavad-gītā, anvisningarna av Kṛṣṇa, som de är, då är vår plikt klar. Vi har inte fått tillverka någonting; inte heller har vi makt att tillverka något. Precis som det finns så många andra. De tillverkar nya typer av idéer, ny typer av filos ..., nonsens. Det kommer inte att hjälpa. Ta den verkliga kunskapen.