SV/Prabhupada 0095 - Vår uppgift är att överlämna oss

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Vår uppgift är att överlämna oss
- Prabhupāda 0095


Lecture on BG 4.7 -- Bombay, March 27, 1974

Vi överlämna oss, men vi överlämnar oss inte till Kṛṣṇa. Detta är sjukdomen. Detta är sjukdomen. Och den Kṛṣṇamedvetna rörelsen är till för att bota denna sjukdom. Bota denna sjukdom. Kṛṣṇa kommer också. Han säger, yadā yadā hi dharmasya (BG 4.7). Den dharmasya glāniḥ, skillnader i fråga om utförandet av religion, när det finns avvikelser, säger Kṛṣṇa , tadātmānaṁ sṛjāmy aham. And abhyutthānam adharmasya. Två saker är där. När folk inte överlämnar sig till Kṛṣṇa, tillverkar de så många "Kṛṣṇas", så många skojare, att kapitulera där. Det är adharmasya. Dharma betyder att överlämna sig till Kṛṣṇa,, men i stället för att överlämna sig till Krishna, de vill överlämna sig till katter, hundar, detta, så många saker. Det är adharma.

Kṛṣṇa kom inte för att etablera den så kallade hinduiska religionen eller muslimska religionen eller kristna religionen. Nej. Han kom för att etablera verklig religion. Verklig religion innebär att vi måste underordna, överlämna oss till den verkliga personen. Det är verklig religion. Vi överlämnar oss. Alla ha en egen idé. Han har överlämnat sig där. Antingen politiska, sociala, ekonomiska, religiösa, vad som helst. Alla har en idé. Och ledaren för detta ideal är också där. Så vår verksamhet är att överlämna oss. Det är ett faktum. Men vi vet inte var vi skall överlämna oss.. Det är svårigheten. Och eftersom överlämnandet är felaktig eller missriktat, därför är hela världen i ett kaotiskt tillstånd.

Vi ändrar detta överlämnande till ett annat överlämnande. Inget mer Kongresspartiet. Nu kommunistpartiet. " Återigen, "Inget mer kommunistpartiet. Denna ... Detta parti, eller detta parti." Vad är det för mening att ändra parti? Eftersom detta parti eller det partiet, de är inte överlämnade till Kṛṣṇa. Så om du inte kommer till den punkt att överlämna dig till Kṛṣṇa., kan det inte finnas någon fred. Det är poängen. Bara genom att byta från stekpanna till elden kommer inte rädda dig. Därför är Kṛṣṇa's sista instruktion

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi...
(BG 18.66)

Så skillnaden mellan religioner betyder ... Detta anges också i Śrīmad-Bhāgavatam. Sa vai puṁsāṁ paro dharmaḥ. Förstklassig eller överlägsen dharma. Paraḥ betyder överlägsen, transcendental. Sa vai puṁsāṁ paro dharmo yato bhaktir adhokṣaje (SB 1.2.6). När vi överlämnar oss till Adhokṣaja ... Adhokṣaja innebär den högsta transcendensen, eller Kṛṣṇa. Kṛṣṇa har ett annat namn Adhokṣaja. Ahaituky apratihatā. Ahaitukī innebär utan någon orsak. Utan någon orsak. Inte för att "Kṛṣṇa är den eller den, därför överlämnar jag mig." Nej Utan orsak. Ahaituky apratihatā. Och det kan inte kontrolleras. Ingen kan kontrollera. Om du vill överlämna dig till Kṛṣṇa, det finns ingen kontroll, det finns inget hinder. Du kan göra det i alla lägen. Du kan göra det. Ahaituky apratihatā yayātmā suprasīdati. Då kommer du att, ātmā, din ātmā, din själ, ditt sinne, din kropp kommer att vara tillfredställt. Detta är processen.