SV/Prabhupada 0102 - Sinnets hastighet

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Sinnets hastighet
- Prabhupāda 0102


Lecture on SB 5.5.1-8 -- Stockholm, September 8, 1973

Ni har nu fått flygplan. Det är trevligt. Men ni kan inte ens nå de materiella planeterna. Så om ni vill gå till de andliga planeterna, då kan du göra ett flygplan som har samma hastighet som sinnet. Eller luftens hastighet. De som är fysiker, de vet vad som är hastigheten för luft, vad är ljusets hastighet. Så över denna hastighet, hastigheten i sinnet. De som är fysiker, de vet hur snabb luften och ljuset är. Sinnet är ännu snabbare. Du har erfarenhet. Nu sitter du här. Omedelbar, inom en sekund, kan du gå till Amerika, USA, Indien, omedelbart. Du kan gå till ditt hem. Du kan se saker - med sinnet, naturligtvis; sinnets hastighet. Så Brahma-saṁhitā säger att även om du kan tillverka ett flygplan som har sinnets hastighet, som har hastigheten hos luften - panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyaḥ - och med den hastigheten du färdas för många miljoner år, fortfarande kommer du inte hitta Goloka Vṛndāvana. Ändå kommer du inte att hitta. Panthās tu koṭi-śata-vatsara-sampragamyo vāyor athāpi manaso muni-puṅgavānām (Bs. 5.34). Det är inte så att de tidigare ācāryas och andra, de inte visste, vad är flygplan, vad är hastigheten, hur du kör. Tro inte dåraktigt, som om de har tillverkats. Det är ingenting, tredje, inte ens fjärde klass, tionde klass. Det fanns så fina flygplan. Så här är förslaget att man tillverkar ett flygplan som kan köras med sinnets hastighet. Så här är förslaget - gör det. Man kan tillverka ett flygplan, som kan köras med luftens hastighet. De funderar på att vid en hastighet av ljuset, om vi kan tillverka ett flygplan, fortfarande, kommer det att ta fyrtio tusen år för att nå den översta planeten. De tänker, om det är möjligt.

Men så långt vi kan se, de som är upptagna med bultar och muttrar, hur ska denna tröga hjärna kunna tillverka sådana saker? Det är inte möjligt. Det kräver en annan hjärna. Yogierna kan gå, Yogis kan gå. Precis som Durvāsā Muni. Han gick till Vaikuṇṭha-loka,, och han såg personligen Lord Viṣṇu i Vaikuṇṭha-loka för att bli förlåten eftersom Hans disk var efter honom för att döda. Han förolämpade en vaisnava. Det är en annan historia. Så på detta sätt faktiskt mänskligt liv är avsett för detta ändamål, att förstå Gud och hans krafter och att återuppliva vår gamla relation med Honom. Det är den huvudsakliga verksamheten. Men tyvärr, de är engagerade i fabriker, i annat arbete, att arbeta som svin och hundar, och hela deras energi är fördärvad. Inte bara fördärvad, men deras karaktärer, de arbetar så hårt, så efter att ha arbetat så hårt de måste dricka sig berusade. Sedan efter att ha druckit, måste de äta kött. Efter denna kombination kräver de sex. Så på detta sätt, de hålls i mörker. Och här, dessa verser Ṛṣabhadeva, han säger varning. Han varnar, han talar till sina söner, men vi kan ta lärdom. Han säger: nāyaṁ deho deha-bhājāṁ nṛloke kaṣṭān kāmān arhate viḍ-bhujāṁ ye (SB 5.5.1). Kāmān betyder livets nödvändigheter. Du kan få dina livsnödvändigheter mycket lätt. Genom att bruka fältet, får du säd. Och om det finns ko, får du mjölk. Det är allt. Det är tillräckligt. Men ledarna gör planen, att om de är nöjda med sitt jordbruksarbete, lite säd och mjölk, vem kommer att arbeta i fabriken? Därför de beskattar så att du inte kan leva ens ett enkelt liv. Detta är läget. Även om du önskar, De moderna ledarna kommer inte att tillåta dig. De tvingar dig att arbeta som hundar och svin och åsnor. Detta är läget.