SV/Prabhupada 0101 - Our Healthy Life is to Enjoy Eternal Life

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Our Healthy Life is to Enjoy Eternal Life
- Prabhupāda 0101


Press Conference -- April 18, 1974, Hyderabad

Gäst (1): Vad är det yttersta målet med detta Kṛṣṇamedvetande?

Prabhupāda: Ja, slutmålet är att ... Nej, jag ska säga. Slutmålet är att det är ande och materia. Eftersom det finns den materiella världen, finns det också den andliga världen. Paras tasmāt tu bhāvaḥ Anyah avyaktaḥ avyaktāt sanātanaḥ (BG 8.20). Den andliga världen är evig. Den materiella världen är tillfällig. Vi är andesjäl. Vi är eviga. Därför är vår verksamhet att gå tillbaka till den andliga världen, inte att vi är kvar i den materiella världen och byter kroppen från dåligt till värre eller värre till dåligt, är bra. Det är inte vår sak. Det är en sjukdom. Vår hälsosamma liv är att njuta av evigt liv. Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Se, vårt människoliv bör användas för att uppnå detta perfekta stadium - inte att få någon mer materiell kropp som vi måste byta. Detta är syftet med livet.

Gäst (2): Är denna perfektion möjligt i ett liv?

Prabhupāda: Ja, i ett ögonblick, om du är överrens. Kṛṣṇa säger att

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ
(BG 18.66)

Vi byter vår kropp på grund av syndfulla aktiviteter, men om vi överlämnar oss till Kṛṣṇa och tar till oss Kṛṣṇamedvetande, omedelbart är du på den andliga plattformen.

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa guṇān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate
(BG 14.26)

Så fort du blir en odelat hängiven av Kṛṣṇa,, genast överskrider du denna materiella plattform. Brahma-bhūyāya kalpate. Du förblir på den andliga plattformen. Och om du dör i den andliga plattformen, då går du till den andliga världen.