SV/Prabhupada 0106 - Ta hissen av bhakti direkt till Krishna

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Ta hissen av bhakti direkt till Krishna
- Prabhupāda 0106


Lecture on BG 18.67 -- Ahmedabad, December 10, 1972

Så mama vartmānuvartante betyder, så precis som på toppen av, precis som det finns så många skyskrapor i Amerika. Hundrafem våningar. Jag tror att det är den senaste. Så anta att du måste gå till den översta lägenheten. Det finns trappa. Så alla försöker att gå dit. Men någon har gått, säg, tio steg. En annan har gått, säg, femtio steg. En annan har hundra steg. Men du måste fullfölja i, säg, två tusen steg. Så trappan är densamma. Mama vartmānuvartante. Eftersom målet är att gå till översta planet. Men den som har gått tio steg, han är lägre än en som har gått femtio steg. Och den som har gått femtio steg, han är lägre än en som har gått hundra steg. Så på samma sätt finns det olika processer. Men alla processer är inte samma sak. De siktar på samma mål, karma, jnana, yoga, bhakti, men bhakti är det högsta steget. För när du kommer till plattformen av bhakti, då kan du förstå vad som är Kṛṣṇa. Inte genom karma, jñāna, yoga. Det är inte möjligt. Du försöker, du går mot detta mål, men Kṛṣṇa säger, bhaktyā mam abhijānāti (BG 18.55). Han säger inte, "Genom jñāna, genom karma, genom yoga." Nej. Det kan du inte förstå. Du kan gå framåt, steg. Men om du vill känna Kṛṣṇa, då bhakti. Bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi tattvataḥ (BG 18.55). Detta är processen. Därför mama vartmānuvartante betyder "Alla försöker komma till Mig, i enlighet med deras kapacitet, förmåga, men en som faktiskt vill förstå Mig, den enkla processen ... " Precis som trappan är där, men inte i det här landet, i Europa och amerikanska länder, sida vid sida, det finns hiss, hiss. Så istället för att gå steg för steg till den högsta våningen, du tar hjälp av denna hiss. Du går omedelbart, inom en sekund. Så om du tar hissen av bhakti, omedelbart kommer du i direkt kontakt med Kṛṣṇa. Istället för att gå steg för steg för steg. Varför ska du ta? Därför Kṛṣṇa säger, sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja: (BG 18.66) "Du bara överlämnar dig till mig. Ditt uppdrag är klart." Varför ska ni arbeta så mycket, steg för steg för steg för steg?