SV/Prabhupada 0107 - Acceptera inte igen en materiell kropp

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Acceptera inte igen en materiell kropp
- Prabhupāda 0107


Lecture on BG 4.17 -- Bombay, April 6, 1974

Det spelar ingen roll om det är en rik kropp eller en fattig kropp. Alla måste genomgå det trefaldiga lidandets eländiga livsvillkor. När tyfus kommer, den diskriminerar inte att "Här är en rik kropp. Jag skall ge honom mindre smärta." Nej När tyfus är där, antingen din kropp är en rik kropp eller en fattig kropp, måste du drabbas av samma smärta. När du befinner dig i din mammas livmoder, måste du drabbas av samma smärta, antingen du är i drottningens livmoder eller i skomakarens hustrus livmoder. Denna inlåsta situation ... Men de vet inte. Janma-mṛtyu-jarā. Det finns så många lidanden. I processen för födseln. Det finns så många lidanden i processen av födelse och död och ålderdom. En rik man eller fattig man, när vi är gamla, måste vi lida så mycken invaliditet.

Likaså janma-mṛtyu-jarā-vyādhi (BG 13.9). Jarā, jarā and vyādhi and mṛtyu. Så vi är inte medvetna om den lidande positionen för denna materiella kropp. Śāstra säger, "Acceptera inte igen någon materiell kropp." Na sādhu manye: "Det här är inte bra, att du gång på gång får denna materiella kropp." Na sādhu manye yata ātmanaḥ.. Ātmanaḥ själen är inkapslad i denna material kropp. Yata ātmano 'yam asann api. Fastän tillfälligt, har jag fått denna kropp. Kleśada āsa dehaḥ.

Så om vi vill stoppa dessa eländiga villkor för att få en annan materiell kropp, då måste vi veta vad som är karma, vad är vikarma. Det är Kṛṣṇa's förslag. Karmaṇo hy api boddhavyaṁ boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ. Akarmaṇaś ca boddhavyam. Akarmaṇa innebär att det inte finns någon reaktion. Reaktion. Karma, om du gör bra arbete, det blir en reaktion. Den har en fin kropp, bra utbildning, trevlig familj, rikedomar. Detta är också trevligt. Vi tar det för trevligt. Vi vill gå till den himmelska planeten. Men de vet inte att även på den himmelska planeten finns det janma-mṛtyu-jarā-vyādhi.

Därför rekommenderar inte Kṛṣṇa att du går till den himmelska planeten. Han säger,, ā-brahma-bhuvanāl lokāḥ punar āvartino 'rjuna (BG 8.16). Även om du går till Brahmaloka, fortfarande, upprepning av födelse och ... Yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama (BG 15.6). Yad gatvā na nivartante. Men vi vet inte att det finns en dhāma. Om vi ​​på något sätt eller annat, om vi kan främja oss själva till denna dhāma, sedan na nivartante, yad gatvā na nivartante tad dhāma paramaṁ mama. På ett annat ställe sägs tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mam eti (BG 4.9).

Så folk har ingen information att Kṛṣṇa, eller den Högste Herren, Han har Sin plats och vem som helst kan gå. Hur kan man gå?

yānti deva-vratā devān
pitṟn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino 'pi mām
(BG 9.25)

"Om man hängivet ägnar sig åt att dyrka Mig, Min verksamhet, bhakti-yoga, kommer han till mig." På ett annat ställe säger Han, bhaktyā mām abhijānāti yāvān yaś cāsmi (BG 18.55).

Så därför vår enda verksamhet är att förstå Kṛṣṇa. Yajñārthe karma. Detta är akarma. Här sägs det, akarmaṇa, akarmaṇaḥ api boddhavyam, akarmaṇaś ca boddhavyam. Akarma betyder utan reaktion. Här, om vi agerar för vår sinnesnjutning, är reaktionen .... Precis som en soldat dödar. Han får en guldmedalj. Samma soldat, när kommer hem, om han dödar en människa, han blir hängd. Varför? Han kan säga i domstol, "Min herre, när jag kämpade på slagfältet, jag dödade så många. Jag fick guldmedalj. Så varför du hänger mig just nu? " "Eftersom du har gjort det för din egen sinnesnjutning. Och det andra du gjorde var statlig sanktion.

" Därför vilken som helst sysselsättning, om du gör det för Kṛṣṇa's tillfredsställelse, är akarma det har ingen reaktion. Men om du gör något för din egen sinnesnjutning, måste du lida resultatet av dina åtgärder, bra eller dåligt. Därför säger Kṛṣṇa,

karmaṇo hy api boddhavyaṁ
boddhavyaṁ ca vikarmaṇaḥ
akarmaṇaś ca boddhavyaṁ
gahanā karmaṇo gatiḥ
(BG 4.17)

Det är mycket svårt att förstå vilken typ av handling du ska göra. Därför måste vi ta råd från Kṛṣṇa, från śāstra, från guru. Då kommer vårt liv att bli framgångsrikt. Tack så mycket. Hare Kṛṣṇa