SV/Prabhupada 0110 - Bli en marionett till föregångarna Acarya

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Bli en marionett till föregångarna Acarya
- Prabhupāda 0110


Morning Walk -- April 19, 1973, Los Angeles

Svarūpa Dāmodara: Om de hör Srimad-Bhagavatam, då kommer deras hjärtan att ändras.

Prabhupāda: Visst. Igår, tackade någon våra studenter för att: "Åh, vi är så tacksamma för att ni levererar Bhāgavatam." Är det inte, någon har sagt?

Hängiven: Ja ja. Tripurāri har sagt. Tripurāri.

Prabhupāda: Oh Tripurāri Ja. Någon sa så?

Tripurāri: Ja, två pojkar igår på flygplatsen, de köpte två uppsättningar av Śrīmad-Bhāgavatams.

Jayatīrtha: komplett?

Tripurāri: Sex volymer. De höll i Bhāgavatams och sa: ". Tack så mycket" Och sedan satte de dem i deras skåp och de väntade på sitt plan och de båda hade första Kanto ...

Prabhupada: Ja. Varje uppriktig man kommer att känna sig förpliktigade mot vår, denna propaganda rörelse. Genom att distribuera dessa böcker, gör du en stor tjänst till Kṛṣṇa. Han ville säga till alla: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja (BG 18.66). Han kommer, därför. Så vem som helst som gör samma tjänst, att: "Överlämna er till Kṛṣṇa,," han är erkänd av Kṛṣṇa, mycket fint. Det framgår av Bhagavad-gītā: na ca tasmān manuṣyeṣu BG 18.69). I det mänskliga samhället, är ingen dyrare än den som hjälper med predikoarbetet. Hare Kṛṣṇa..

Brahmānanda: Vi är helt enkelt dina dockor, Śrīla Prabhupāda Du ger oss böckerna.

Prabhupāda: Nej, vi är alla en uppsättning av marionetter av Kṛṣṇa.. Jag är också en marionett. Marionett. Detta är lärjungesuccessionen. Vi måste vi bli marioneter. Det är allt. Eftersom jag är en marionett av min Guru Mahārāja, om du blir min marionett, så är det framgång. Vår framgång är där när vi blir marionetter till föregångaren. Tāṅdera caraṇa sevi bhakta sane vāsa Att leva i samhället med hängivna och bli marionetter till föregångaren ācārya.. Detta är framgång. Så vi försöker att göra det. Kṛṣṇamedvetna rörelsen och tjäna föregångaren. Det är allt. Harer nāma harer nāma... (CC Adi 17.21). Folk vill komma. Folk kommer att uppskatta vår propaganda. Det kommer att ta tid.

Svarūpa Dāmodara: De uppskattar mer nu än för ett par år sedan.

Prabhupāda: Ja, ja.

Svarūpa Dāmodara: De börjar förstå äkta filosofi.