SV/Prabhupada 0111 - Följ instruktionerna.Då är du säker överallt

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Följ instruktionerna.Då är du säker överallt
- Prabhupāda 0111


Morning Walk -- February 3, 1975, Hawaii

Hängiven (1): Śrīla Prabhupāda,, varifrån härleder någon sin auktoritet?

Prabhupāda: gurun är auktoriteten.

Hängiven (1): Nej, jag vet, men för hans handlingar annat än att bara följa de fyra reglerande principerna och recitera sexton rundor. Han gör så många andra saker under dagen. Var han härleder han sin auktoritet om han inte är, låt oss säga, boende i templet?

Prabhupāda: Jag följer inte. Auktoriteten är guru. Du har accepterat.

Bali Mardana: För allt.

Jayatīrtha: Säg jag har något jobb utanför, jag lever utanför, men jag tänker inte ge 50% av min inkomst. Så det arbete som jag gör, är det faktiskt under överinseende av guru?

Prabhupāda: Då följer du inte instruktionerna från guru. Det är enkelt faktum.

Jayatīrtha: Så det innebär att hela verksamheten under dagen, arbete, det betyder att jag inte följer instruktionerna från guru. Det är otillåten aktivitet.

Prabhupāda: Ja. Om du inte följer instruktionerna från guru, då har man fallit ner omedelbart. Det är vägen. Annars varför sjunger du, yasya prasādād Bhagavat-prasādo? Det är min plikt att tillfredställa guru. Annars är jag ingenstans. Så om du föredrar att vara ingenstans, då kan du vara olydig som du vill. Men om du vill vara stadig i din position, då måste du strikt följa instruktionerna från guru.

Hängiven (1): Vi kan förstå alla dina instruktioner bara genom att läsa dina böcker.

Prabhupāda: Ja. Hur som helst, följ instruktionerna. Det förväntas. Följ instruktionerna. Var du än är, det spelar ingen roll. Du är säker. Följ instruktionerna. Då är du säker var som helst. Det spelar ingen roll. Precis som jag sa till er att jag såg min Guru Mahārāja högst tio dagar i mitt liv, men jag följde hans instruktioner. Jag var en gṛhastha, jag bodde aldrig med Maṭha, i templet. Det är praktiskt. Så många gudbröder rekommenderade att "Han ska vara ansvarig i detta Bombay tempel, det eller det ..." Guru Mahārāja sade: "Ja, bättre han bor utanför. Det är bra, och han kommer att göra vad som behövs i sinom tid. "

Hängivna: Jaya! Haribol! Prabhupāda: Han sade så. Jag kunde inte förstå på den tiden vad han förväntade sig. Naturligtvis visste jag att han ville att jag skulle predika.

Yaśodānandana: Jag tror att du har gjort detta i stor stil.

Hängivna: Jaya, Prabhupāda! Haribol! Prabhupāda Ja,i stor stil eftersom jag strikt följde undervisningen av min Guru Mahārāja, det är allt. Annars har jag ingen styrka. Jag har inte gjort något magiskt. Gjorde jag? Tillverkat något guld? (skratt) Ändå har jag fått bättre lärjungar än guru som tillverkar guld.