SV/Prabhupada 0115 - Min uppgift är bara att förmedla Krishnas budskap

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Min uppgift är bara att förmedla Krishnas budskap
- Prabhupāda 0115


Lecture -- Los Angeles, July 11, 1971

Så, jag är så glad att dessa pojkar vänligen hjälper mig att sprida denna Kṛṣṇamedvetna rörelse och Kṛṣṇa kommer välsigna dem. Jag är mycket obetydlig. Jag har ingen kapacitet. Min verksamhet är bara att förmedla budskapet om Kṛṣṇa Precis som ett postbud hans verksamhet är att förmedla brevet. Han är inte ansvarig för innehållet i brevet. Reaktionen ... Efter att ha läst en bokstav adressaten kan känna något, men ansvaret är inte för budet. På samma sätt är mitt ansvar, vad jag har fått från lärjungesuccessionen, från min andlige mästare. Jag bara presenterar samma sak, men utan förvanskning. Det är min verksamhet. Det är mitt ansvar. Jag måste presentera saker på exakt samma sätt som det presenterades av Kṛṣṇa, som det presenterades av Arjuna, som det lades fram av våra ācāryas,, Lord Caitanya, och till sist min andlige mästare,, Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī Mahārāja. Så, på samma sätt, om du engagerar dig i Kṛṣṇarörelsen i samma anda, och om du distribuerar till andra människor, till dina landsmän, säkert kommer det att vara effektivt, eftersom det inte finns någon förvanskning. Det är ingen bluff. Det finns inget fusk. Det är rent andligt medvetande. Bara praktisera det och distribuera det. Ditt liv kommer att bli ärorikt.