SV/Prabhupada 0116 - Spill inte bort ditt dyrbara liv

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Spill inte bort ditt dyrbara liv
- Prabhupāda 0116


Lecture with Allen Ginsberg at Ohio State University -- Columbus, May 12, 1969

Det finns själ, och denna kropp har utvecklats på plattformen av denna själ, och att själen vandrar från en kropp till en annan. Det kallas evolution. Och denna evolutionära process pågår, 8,400,000 arter av liv, vattendjur, fåglar, fyrfota djur, växter och så många arter av liv. Och vi har nu fått detta utvecklade medvetande, mänskliga livsformen. Vi bör väl utnyttja den. Det är vår Kṛṣṇamedvetna rörelse. Vi helt enkelt utbildar människor, "Slösa inte bort ditt värdefulla liv, den mänskliga formen av liv. Om du missar den här chansen, begår du självmord. " Det är vår propaganda. Du skall inte begå självmord. Ta upp detta Kṛṣṇamedvetande.

Och processen är mycket enkel. Du behöver inte ta upp svåra processer som yoga system eller filosofiskt, spekulativa system. Det är inte möjligt i denna tidsålder. Det är... Jag talar inte av egen erfarenhet, men jag förmedlar upplevelsen av stora ācāryas och stora ståndaktiga vismän. De säger att kalau nāsty eva nāsty eva nāsty eva gatir anyathā. Om du vill förverkliga dig själv, om du vill veta vad som är ditt nästa liv, Om du vill veta vad är Gud, om du vill veta vad som är din relation med Gud, alla dessa saker kommer att avslöjas för dig - det är verklig kunskap - genom att helt enkelt recitera detta mantra, Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare/ Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Det är praktiskt. Vi tar inte betalt. Vi är bluffar inte om att "Jag ska ge er några något, hemligt mantra, och debitera dig femtio dollar." Nej. Det är öppet för alla. Ta det. Det är vår begäran. Vi ber dig, "Förstör inte ditt liv. Ta detta mantra. Recitera var du vill. " Den har inga fasta regler du måste följa. När du vill, var du vill, alla tillstånd i livet ... Precis som vi sjöng en halv timme före. vilket som helst tillstånd, kände du extas. På samma sätt kan du fortsätta. Sjung detta Hare Kṛṣṇa mantra. Det ges till dig gratis. Men om du vill veta vad är detta Hare Kṛṣṇa mantra genom filosofi, genom kunskap, genom logik, vi har mängder av böcker. Tro inte att vi helt enkelt sentimentalt dansar. Nej, vi har fått bakgrunden. Så försök att förstå denna Kṛṣṇamedvetna rörelse. Jag har särskilt kommit till ert land för att presentera detta goda budskap, eftersom om ni accepterar detta, om ni kan förstå denna vetenskap om Kṛṣṇamedvetande, andra delar av världen kommer också att följa, och världen kommer att ändras. Det är ett faktum.