SV/Prabhupada 0118 - Predikning är inte en speciellt svår sak

From Vanipedia
Jump to: navigation, search

Predikning är inte en speciellt svår sak
- Prabhupāda 0118


Lecture on SB 1.5.8-9 -- New Vrindaban, May 24, 1969

Den som överlämnar sig till Kṛṣṇa eller Gud, är mycket lyckligt lottad. Bahūnāṁ janmanām ante jñānavān māṁ prapadyate (BG 7.19). Den som överlämnar sig, han är inte en vanlig människa. Han är större än alla lärde, alla filosofer, alla yogis, alla karmīs. En högsta klassens man, en som överlämnar sig. Därför är det mycket konfidentiellt. Så vår undervisning, Kṛṣṇamedvetna rörelsen, att presentera Bhagavad-gītā som den är, är en process att lära folk hur man överlämmnar sig till Kṛṣṇa eller Gud. Det är allt. Därför säger Kṛṣṇa att detta är konfidentiellt ... Ingen kommer att acceptera. Men en som tar risken, "Snälla, överlämmna överlämmna er..." Så när du går ut för att predika, du vet predikanterna blir ibland attackerade. Precis som Nityānanda Prabhu anfölls av Jagāi-Mādhāi. Och när Herren Jesus Kristus korsfästes, dödades ... Så en förkunnare tar risken. Därför säger Kṛṣṇa, "Dessa fältarbetare som är engagerade i att predika denna Bhagavad-gītā som den är, de är mig mycket, mycket kära. Mycket, mycket kära för mig. " Na ca tasmān manuṣyeṣu kaścin me priya-kṛttamaḥ (BG 18.69). "Det finns ingen kärare för Mig än den person som predikar denna konfidentiella sanning till folket."

Därför om vi vill behaga Kṛṣṇa,, måste vi ta denna risk. Kṛṣṇa, guru. Min andlige mästare tog denna risk, predikoarbete, och han inspirerade oss också att göra det predikoarbetet. Och vi bönfaller också er att ta upp detta predikoarbete. Så det här predikoarbetet, men jag menar att säga, jag menar, vi gör dåligt ... Dåligt - det är inte dålig, men anta att jag är inte särskilt välutbildad. Precis som den här pojken. Om jag skickar honom i predikoarbete , han är inte särskilt utbildad nu. Han är inte en filosof. Han är inte en lärd. Men han kan också predika. Han kan också predika. Eftersom vår predikning inte är en mycket svår sak. Om vi ​​går från dörr till dörr och helt enkelt ber folk, "Min bäste herre, sjung Hare Kṛṣṇa." Och om han är lite avancerad, "Försök att läsa Herren Caitanyas undervisning. Det är mycket trevligt. Du kommer att gynnas." Dessa tre fyra ord kommer att göra dig till en predikant. Är det en mycket svår uppgift? Du kanske inte är särskilt lärd,en mycket bra forskare, mycket bra filosof. Du kan helt enkelt säga ... Gå från dörr till dörr: "Min bäste herre, du är en mycket lärd man. För nu, du slutar din inlärning. Bara sjung Hare Kṛṣṇa."